Subsidie waterhuishouding privaat domein

Hergebruik hemelwater

  • U kunt een subsidie aanvragen voor het herbruiken van hemelwater. Door hemelwater te herbruiken, belast u de riolering minder, die dan volledig kan dienen voor het afvoeren van afvalwater. Hemelwater kunt u perfect gebruiken voor het spoelen van het toilet, het wassen van kleren, het sproeien van de tuin, ...
  • Ook voor een infiltratievoorziening kunt u subsidies krijgen van de stad. Een infiltratievoorziening is een plaats waar hemelwater in de grond kan dringen. Zo komt er minder hemelwater in de riolering terecht, waardoor deze beter kan dienen om afvalwater weg te voeren. Bovendien helpt u zo mee om het grondwater op peil te houden. Voorbeelden van een infiltratievoorziening zijn een gracht, een vijver, ...
  • De subsidie is enkel bedoeld voor mensen die vrijwillig en op eigen initiatief, zonder verplichting in een bouwvergunning, overgaan tot de werkzaamheden om het hemelwater af te koppelen.
  • De subsidie bedraagt maximaal 625 euro. 

Scheiding afval- en hemelwater

  • Als de stad nieuwe riolering in uw straat legt, dan moet u op privé-domein het hemelwater scheiden van afvalwater. Het afvalwater komt via het gescheiden stelsel in het riool en zo in de waterzuiveringsinstallatie terecht .
  • Ook als de stad op uw eigendom een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) aanlegt, moet u afvalwater en hemelwater scheiden. Een IBA wordt meestal aangelegd in buitengebieden waar het aanleggen van een gewone riool te duur is. 
  • Hemelwater kunt u in beide situaties zelf afvoeren en hergebruiken via een regenput, een regenton of een vijver. U kunt het hemelwater ook op uw gazon opvangen en het daar in het grondwater laten vloeien.
  • Het stadsbestuur geeft een subsidie voor het afkoppelen van het hemelwater van het afvalwater. De subsidie bedraagt 100 procent van uw bewezen kosten met een maximum van 1.250 euro.