Registratie poliovaccinatie

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt verplicht vier vaccinaties voor de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. De arts vult het attest pas in wanneer het kind de 4 dosissen toegediend gekregen heeft. Als u het polioattest verloren bent, kunt u op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden)
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat u aan de gemeente moet bezorgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Procedure

  • Bij de geboorteaangifte van uw kind krijgt u een polioattest. Bewaar dit totdat uw kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
  • Bezorg dit attest aan het onthaal van het stadsloket vóór de baby 18 maanden wordt. Hier moet u geen afspraak voor maken.