Woord

De opleiding woordkunst loopt over drie graden. Op het einde van elke graad doet u een eindexamen voor de gevolgde vakken. Als u slaagt, krijgt u een attest dat toegang geeft tot de volgende graad. Op het einde van de hogere graad krijgt u een getuigschrift.

U kunt de opleiding woord volgen in Herentals en Kasterlee.

Lagere graad

De lagere graad is er voor jongeren vanaf acht jaar. Hij omvat vier leerjaren met één lesuur Algemene Verbale Vorming per week.

Middelbare graad

De middelbare graad is er afzonderlijk voor jongeren en volwassenen. Hij loopt over drie leerjaren waarin u twee lesuren per week volgt.
  • Jongeren in het eerste en tweede jaar volgen een uur voordracht en een uur drama.
  • Jongeren in het derde jaar volgen een uur voordracht en een uur toneel.
  • Volwassenen (vanaf vijftien jaar) kunnen kiezen uit drie opties: voordracht, toneel of welsprekendheid. Naast één van deze vakken volgt u ook een uur verbale vorming.

Hogere graad

De hogere graad bestaat uit drie leerjaren waarin u twee lesuren per week volgt.
  • U kiest voor de optie voordracht, toneel of welsprekendheid (één uur per week). 
  • In elke optie wordt de praktijk onderbouwd met het theoretische vak repertoirestudie (één uur per week). 

Vakomschrijving

Voordracht
 
Houdt u van mooie woorden, grappige verhalen, ontroerende zinnen of pittige teksten, dan bent u in de cursus voordracht meer dan welkom. U leert er op een boeiende manier vertellen. Intonatie, stemgebruik, mimiek, timing en het juiste gevoel helpen u om woorden tot leven te brengen en een wereld van verbeelding en emotie op te roepen. U gaat op zoek naar wat tekst met u doet en vooral naar wat u met tekst kunt doen voor een publiek.
 
Toneel
 
Met uw persoonlijke verbeelding tot geloofwaardig spelen komen, dat is één van de doelstellingen van de cursus toneel. Maar ook het samenspel met anderen is noodzakelijk om een situatie op te bouwen met dramatische spanning. U leert zich verplaatsen in de psyche van een ander, u gaat op zoek naar uw personage, en u geeft uw rol vorm door gebruik te maken van lichaam, mimiek en stem. Een boeiende zoektocht van improvisaties tot volwaardige fragmenten uit theaterstukken.
 
Welsprekendheid
 
In de cursus welsprekendheid leert u zich zo helder mogelijk uitdrukken. Hoe formuleert u het beste wat u eigenlijk wilt zeggen? Hoe belangrijk is de vorm daarbij? Via improvisaties, presentaties en tal van spreekoefeningen gaat u samen met de leerkracht op zoek naar uw persoonlijke manier van spreken.