Woordkunst - drama

De eerste graad: voor kinderen van 6 en 7 jaar (1ste en 2de leerjaar)

DOMEINOVERSCHRIJDENDE INITIATIE (NIEUW!)

 • 1 uur per week
 • in alle vestigingsplaatsen

De domeinen muziek en woord komen beide evenwaardig aan bod. Kinderen ontwikkelen op een speelse manier hun talenten via versjes, liedjes, toneeltjes, ritmisch bewegen, klein slagwerk, orff-instrumenten, luisteren naar muziek en ritmiek.

De tweede graad: voor kinderen vanaf 8 jaar (3de leerjaar)

WOORDATELIER

 • 1 uur per week
 • in Herentals en Kasterlee

Iedereen kan starten. U hoeft niet eerst de eerste graad gevolgd te hebben.

De tweede graad loopt over vier jaar. Dit is de huidige lagere graad.

In het woordatelier spelen we met taal. De kinderen kunnen er proeven van spreken, vertellen en toneel spelen. Spelplezier en creativiteit staan steeds voorop, terwijl techniek en expressie wekelijkse worden geoefend.

De derde graad

WOORDLAB

 • 1 uur klassikaal, 1 uur in kleine groep per week
 • in Herentals en Kasterlee (volwassenen enkel in Herentals)

Voor wie de tweede graad (huidige lagere graad) heeft afgerond. Jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen starten onmiddellijk in deze graad.

De derde graad loopt over drie jaar. Dit is de huidige middelbare graad.

In het woordlab verdiept u zich verder in spreken, toneel spelen en vertellen. Tijdens het klassikale uur woordlab worden spel-, spreek- en verteltechnieken onderzocht. In het andere uur staat de creatieve eigenheid van de leerling voorop.

De vierde graad

 • 2 uur per week
 • in Herentals en Kasterlee (volwassenen enkel in Herentals)

Voor wie de derde graad heeft afgewerkt.

De vierde graad loopt over drie jaar. Dit is de huidige hogere graad. Er zijn twee studierichtingen: vertolkend acteur en creërend acteur. Binnen elke studierichting kunt u kiezen tussen twee opties.

VERTOLKEND ACTEUR

Wilt u aan de slag met tekst, spelen en vertellen? Dan kiest u voor de richting vertolkend acteur. De optie speltheater legt de focus op toneel spelen, de optie verteltheater richt zich op vertellen en (be)spelen van bestaande literatuur. Ook het inspreken van kortverhalen, reportages ,… komt hier aan bod. 

 • Optie speltheater
  • 1 uur dramalab (klassikaal)
  • 1 uur theater
 • Optie verteltheater
  • 1 uur dramalab (klassikaal)
  • 1 uur verteltheater/stemregie

CREËREND ACTEUR

Doet u het liever zelf? Dan kiest u voor de richting creërend acteur. De optie theatermaken is er voor wie zelf theater wil maken, schrijven, spelen of vormgeven. De focus ligt op de creatieve eigenheid van de leerling zelf. De optie spreken en vertellen is er voor wie zich wil verdiepen in de zakelijkere kant van het spreken: presenteren, aankondigen, speechen en meer komen hier aan bod. (Die TED Talk is niet zo veraf als u denkt.) Ook het zelf creëren en inspreken van kortverhalen, reportages,… komt hier aan bod.

 • Optie theatermaker
  • 1 uur dramalab (klassikaal)
  • 1 uur theatermaken
 • Optie spreken en presenteren
  • 1 uur dramalab (klassikaal)
  • 1 uur spreken en presenteren

Kortlopende studierichting

SPECIALISATIE

Voor getalenteerde leerlingen die

 • zich extra willen vervolmaken nadat ze de vierde graad hebben afgerond. Zij volgen 2 uur les per week.
 • extra lessen willen volgen, tegelijkertijd met de vierde graad. Zij volgen 4 uur les per week.