Gedragscode voor het organiseren van een evenement

Deze gedragscode is een onderdeel van het aanvraagformulier voor evenementen. Als u een evenement in Herentals wil organiseren, moet u akkoord gaan met deze gedragscode.

GOED NABUURSCHAP
De organisator verbindt zich om alle mogelijke voorzorgen te treffen om het bezoek aan het evenement in harmonie met de omgeving te laten verlopen door:
- de bezoekers bij het toekomen en verlaten van het evenement te wijzen op het respect voor andermans eigendom en de rust van de bewoners in de buurt.
- voor aanvang de buurt te informeren over het evenement

HYGIËNE EN VEILIGHEID
De organisator treft de gepaste voorzieningen inzake de algemene netheid van locatie van het evenement. De veiligheid van de bezoekers en de medewerkers aan het evenement moet gewaarborgd zijn. In het bijzonder dienen maatregelen inzake brandveiligheid getroffen te worden.

DISCRIMINATIE EN RACISME
De exploitant waarborgt de toegang voor elke bezoeker zonder onderscheid te maken naar ras, huidkleur, afstamming, afkomst of nationaliteit. Hij zorgt ervoor dat elke bezoeker met menselijke waardigheid behandeld wordt.

GEWELD EN VANDALISME
De exploitant waarborgt de fysieke integriteit van de bezoekers en de veiligheid van hun eigendommen (voertuigen, bagage,...) door maatregelen te nemen ter voorkoming van geweld en vandalisme.

DRUG- EN ALCOHOLGEBRUIK
De organisator zorgt ervoor dat hij en zijn medewerkers aan het evenement zich niet inlaten met drug- en overmatig alcoholgebruik voor en tijdens hun activiteiten op het evenement. De organisator wijst de bezoekers op deze gedragsregel en maakt zijn medewerkers gevoelig voor dit item door hen de onregelmatigheden te laten melden en de bezoekers op expliciete wijze duidelijk te maken over het engagement hieromtrent.