Noorderwijk

In Noorderwijk focussen we op het centrum. Hoe kunnen we de beschikbare ruimte het best benutten? Welke toekomst is er voor de parochiezaal, de pastorij of de kerk? Op welke manier kunnen we werken aan een betere sportinfrastructuur? Welke noden hebben de verenigingen?

We gaan ook in gesprek met de lokale jeugdbewegingen en de school om hun toekomstplannen mee vorm te geven. Daarnaast kijken we ook naar mobiliteit: een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers staat bovenaan de agenda. Ook voor private ontwikkelingen gaan we op zoek naar geschikte richtlijnen, zodat verdere ontwikkeling aansluit op het karakter en de noden van Noorderwijk.