Je bent stagiair op een speelpleinwerking

Deze zomer zal je één of twee weken meedraaien op een van onze speelpleinwerkingen om meer ervaring op te doen als animator in het jeugdwerk en om je attest te behalen. De hoofdanimator van de speelpleinwerking wordt jouw stagebegeleider. Bij hem of haar kan je altijd terecht voor feedback, vragen, enzovoort.

Elke week werk je één spel volledig zelfstandig uit. Het spel neemt een voor- of namiddag in beslag (+/- 2 uur). De timing van je spel bespreek je met de hoofdanimator. Op basis van dit spel en je medewerking doorheen de week zal de hoofdanimator je na die eerste week tussentijds evalueren. Na afloop van de tweede week krijg je je eindevaluatie. 

Je werkt jouw spel volledig schriftelijk en uitgebreid uit. De voorbereiding geef je ruim op voorhand aan de hoofdanimator voor eventuele bijsturing. Nadat jouw spel is goedgekeurd, geef je een kopie van je spel aan je medeleiding en leg je hen het spel volledig uit. Tijdens jouw twee spelen komt de hoofdanimator meekijken zodat hij je beter kan evalueren.

Naast jouw twee spelmomenten draai je mee op het speelplein. Nog enkele tips voor een geslaagde stage:

Vlieg erin!

Spelen met kinderen is intens, maar geeft ook ontzettend veel voldoening.

Ga plat op je bek

Durf fouten maken. Initiatief nemen en daarbij een fout maken is veel minder erg dan het niet geprobeerd te hebben. Op het speelplein hebben we niets liever dan dat je er 100 % voor gaat!

Denk nog eens terug aan de cursus

En dan bedoelen we niet alleen de vriendschappen, het plezier en de sterke verhalen, maar ook aan wat je hebt geleerd.