Je bent animator

Wat een animator allemaal doet

Een animator neemt een heleboel taken op en doet dat in een team met andere animatoren. Deze taken hebben betrekking op de werking met de kinderen, de mede-animatoren (de speelpleinploeg) en de praktische organisatie van de werking.

De kerntaak van een animator tijdens een speelpleindag is het creëren van speelkansen voor kinderen binnen een team van andere animatoren. Het gaat onder andere over:

  • Speluitleg geven aan de kinderen
  • Impulsen geven tijdens een activiteit of in een speelhoek
  • Meespelen met wat de kinderen opstarten

Een animator kan op elk moment de geschikte speelhouding aannemen die bij het spel van de kinderen past: boven, tussen of naast de kinderen.

Naast het aanbieden van speelkansen, voeren animatoren tijdens de speelpleindag nog een heleboel andere taken uit, die de speelkansen rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om conflictsituaties oplossen, babbelen met de kinderen, activiteiten inkleden, samenroepen van de kinderen, …

Voor en na de speelpleindag hebben de animatoren nog een heleboel andere taken. Het gaat dan bijvoorbeeld over voorbereiden, inkleding voorzien, materiaal klaarzetten en opruimen.

Wat een animator NIET doet

Er zijn grenzen aan het takenpakket van een animator. Een animator is geen hulpverlener, dokter, plaatsvervangende ouder, leerkracht of sociaal werker. Het takenpakket van de animator en de verwachtingen naar animatoren toe moeten afgestemd zijn op wat de basistaak van een animator is, namelijk het creëren van speelkansen.

Hoe een animator zich gedraagt

Om de bovenstaande taken goed te vervullen heeft een animator een basishouding nodig. Deze basishouding bestaat uit de volgende elementen:

  • Respect hebben voor ieder kind
  • Vertrekken vanuit de interesses en de leefwereld van kinderen
  • Enthousiast zijn
  • Een speelse houding tonen
  • Jezelf zijn, echtheid
  • Teamplayer zijn 
  • Goesting hebben om te groeien als animator