Adoptiepremie

Adoptie geeft, net als een geboorte, recht op een premie. Deze adoptiepremie krijgt u als:

  • er is een akte van adoptie getekend
  • de adoptant of zijn echtgenoot heeft recht op kinderbijslagen
  • het kind maakt deel uit van het gezin
  • het kind vervult de leeftijdsvoorwaarden om recht op kinderbijslagen te geven.

De adoptiepremie kan aangevraagd worden door alle gezinnen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de stad Herentals.

De stad betaalt de premie automatisch per semester, nadat de burgerlijke stand van de geboorte op de hoogte is gebracht. De premie wordt betaald aan de adoptiemoeder van het kind.

De premie bedraagt 62 euro per kind.