Adoptiepremie

Adoptie geeft, net als een geboorte, recht op een premie. Het geadopteerde kind en de adoptant moeten in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn op datum van de adoptie. Voor het geadopteerd kind mag nog niet eerder een subsidie voor geboorte of adoptie zijn uitgekeerd.

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier. Ten laatste zes maanden na de adoptie bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken. Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

De premie bedraagt 60 euro per kind, uitbetaald in Handelshart Herentals Cadeaubonnen. De adoptiepremie is enkel bestemd voor mensen die in Herentals wonen.