Hoe doen we aan participatie?

Zowel de gemeente als het ontwerpteam hechten bijzonder belang aan de input van de lokale inwoners en wil deze ook actief verwerken in het beleidsplan. Daarom wordt doorheen het onderzoekstraject in elke fase ingezet op brede participatie. De participatiemomenten hebben daarbij verschillende doelen.  

Vroeg in het traject zetten we de participatiemomenten in om aan draagvlakonderzoek te doen. Door mensen inzicht te geven in de eerste analyse en hun feedback hierop te vragen, kunnen mensen mee de krijtlijnen van het project bepalen en ervoor zorgen dat er geen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. Tijdens deze eerste verkenningsfase worden nog geen projecten of ideeën voorgesteld  

Verder in het proces zullen soms moeilijke knopen moeten worden doorgehakt. In dat geval willen we voldoende op de hoogte te zijn van de verschillende standpunten leven in Herentals. Ook hiervoor dient brede participatie.  

Een laatste doelstelling van het participatietraject is om op zoek te gaan naar partners voor de realisatie van acties binnen de beleidskaders.