Wat na de proefopstelling van een groene verkeersfilter in de wijk Wuytsbergen-Ekelen?

Aan het einde van dit traject neemt het college een definitieve beslissing voor de woonwijk Wuytsbergen-Ekelen. Daarvoor baseert zij zich op de verzamelde, subjectieve (participatie) en objectieve (metingen) gegevens van beide bureaus. Zij schrijven een advies uit naar de stad. Het is de stad die een uiteindelijke beslissing neemt.