Dunningswerken Greesbos

Op 13 maart starten bosbeheerwerken in het Greesbos (tussen Langepad en het kanaal Bochelt-Herentals). Vooral Amerikaanse eik zal gedund worden. De kapwerken nemen een drietal dagen in beslag. De afvoer van het hout duurt een tweetal weken. De werken zijn afgerond voor de aanvang van het broedseizoen (van 1 april tot 30 juni). Het gekapte hout zal gebruikt worden voor een openbare houtverkoop.