Algemene informatie

Arbeidsreglement

GDPR

Met de nieuwe wet op de privacy is het niet toegestaan om portretfoto’s te nemen zonder toestemming. Probeer voornamelijk sfeerfoto’s te nemen en stuur deze via Messenger naar de Facebookpagina van het jeugdloket.

Verzekeringen

Indien er een ongeval gebeurt met een kind, vul je het aangifteformulier verzekering tegen lichamelijke ongevallen in. Dit formulier vind je in de kaft van de hoofdanimator.

Je vult volgende zaken in:

  • identiteit van het slachtoffer
  • gegevens van het ongeval
  • beschrijving van het ongeval
  • betrokkenheid andere partijen
  • getuigenissen en toezicht

Je vraagt aan de animatoren een zo gedetailleerd mogelijke uitleg en zorgt ervoor dat het formulier goed is ingevuld. Indien de ouders zelf naar de dokter gaan, vraag je hen het formulier zo snel mogelijk ingevuld terug te bezorgen aan jou of aan het jeugdloket (Markgravenstraat 107).

Indien er een ongeval gebeurt met een animator, vul je het document verslag van arbeidsongeval in, dat je terugvindt in de kaft na de uitleg over Wat doen bij arbeidsongeval?.

Je bezorgt beide documenten zo snel mogelijk aan de hoofdverantwoordelijke bij het jeugdloket.

Provisie

Elke werking krijgt budget ter beschikking om zelf kleine aankopen te doen: ingrediënten voor een kookactiviteit, specifiek knutselmateriaal, extra drinkwater voor een uitstap, … De hoofdanimator houdt de uitgaven goed bij in een overzicht en verzamelt de kassabonnetjes.

Voorvastlegging

Uitstappen worden, indien het kan, betaald via een factuur. Hiervoor heeft de leverancier de facturatiegegevens van stad Herentals nodig en een voorvastleggingsnummer die de dienst aan de hoofdanimator zal bezorgen. De leverancier geeft de factuur op papier mee met de groep of mailt de factuur naar factuur@herentals.be.

  • Stad Herentals 
  • Augustijnenlaan 30 
  • 2200 Herentals 
  • Ondernemingsnummer: BE0207.504.675 

Afval

Het afval sorteer je, ook de kinderen sorteren. Er zijn afvalbakken voor papier en karton, gft, pmd en restafval. Deze moeten buiten gezet worden op de daarop voorbestemde dagen.  

Op speelpleinwerking NoMo wordt het afval opgehaald door de collega’s van de stedelijke werkplaats. Op speelpleinwerking De Sjallekes wordt papier en karton en gft opgehaald door IOK, en het restafval wordt opgehaald door de collega’s van de stedelijke werkplaats.

Indien de vuilniszakken bijna op zijn, laat je dit tijdig weten aan de hoofdverantwoordelijke van het jeugdloket zodat zij er kunnen bestellen. Zij kunnen deze dan bezorgen of jullie kunnen deze komen ophalen als jullie in de buurt zijn.

Wassen

De sjaaltjes en de handdoeken van de speelpleinwerkingen worden wekelijks gewassen. De sjaaltjes en handdoeken van speelpleinwerking NoMo worden gewassen in de Vossenberg. Op speelpleinwerking De Sjallekes is een wasmachine aanwezig.