Decibels

Wat zijn decibels?
De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel, afgekort dB. De decibelschaal is een logaritmische schaal. Dit wil zeggen dat een toename van 3 dB gelijk is aan een verdubbeling van het geluid en dat een toename van 10 dB tien keer zo veel geluid betekent. Het rekenen met decibels is dus een vrij ingewikkelde bezigheid, en in veel gevallen voer voor specialisten. Het is belangrijk dat u weet dat één of een paar decibels zeer veel verschil kunnen uitmaken. 
 
Meten is weten
Het ervaren van geluid is subjectief. Muziek die door een bepaalde persoon als ‘te luid’ wordt bestempeld, kan door een andere persoon als aangenaam worden ervaren. En hetzelfde geluidsvolume dat u de ene dag als ‘aanvaardbaar’ aanvoelt, kunt u een dag later als ‘te luid’ aanvoelen. Dat komt omdat bij de perceptie van geluid allerlei psychische en fysieke factoren een rol spelen. Om te weten of een bepaald volume daadwerkelijk binnen bepaalde normen blijft, moet u dus het geluid meten met een meettoestel.
 
Gemiddelde decibels
De geluidsmetingen in Vlaanderen gebeuren op basis van normen uitgedrukt in dB(A) LAeq. Daarbij wordt ook nog een bepaalde tijdsduur vermeld, bv. dB(A) LAeq,15min of dB(A) LAeq,60min. Dit soort decibelnorm wil zeggen dat men het geluid meet gedurende een bepaalde tijd (namelijk 15 minuten of 60 minuten) en dan een gemiddelde over die tijdsduur berekent. Dergelijke gemiddelde dB(A) LAeq–waarden meten en berekenen is wiskundig vrij ingewikkeld, maar in de praktijk bestaan er uiteraard meettoestellen die deze berekeningen onmiddellijk kunnen maken.

Voorbeeld
Als de muziek een maximumvolume mag hebben van 95 dB(A) LAeq,15min, dan moet er gedurende 15 minuten worden gemeten om het geluidsniveau te kennen. Gedurende die 15 minuten mag de muziek gerust af en toe luider zijn dan 95 decibel, zolang ze gedurende voldoende lange tijd ook stiller is dan 95 decibel. Wat telt, is dus, hoe luid de muziek gemiddeld is gedurende om het even welke periode van 15 minuten. Dit maakt dat het niet zo eenvoudig is om snel en ‘op het eerste gehoor’ in te schatten of muziek nu al of niet deze norm overschrijdt.