Woningonderzoek

Elke woning die in Vlaanderen wordt verhuurd, moet aan bepaalde kwaliteitsnormen op vlak van veiligheid, gezondheid, oppervlakte en basiscomfort voldoen. Wanneer de woning niet aan deze normen voldoet, kan de burgemeester de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren. Als u een woning verhuurt die niet aan de normen voldoet, bent u strafbaar.

Als u een woning huurt die niet aan de normen voldoet of als u een ander belang kunt aantonen, kunt u een woningonderzoek aanvragen. De stad kan het onderzoek ook op eigen initiatief uitvoeren. Vraag pas een onderzoek aan als u zelf de eigenaar al uitdrukkelijk, bij voorkeur schriftelijk én aangetekend, op de hoogte bracht van de gebreken in de woning.

Procedure

 • Hebt u vragen over de procedure, de mogelijkheden, de gevolgen, ... van een woningonderzoek, maak dan een afspraak met de dienst ruimtelijke ordening.
 • U vraagt een woningonderzoek schriftelijk aan. Dat kan aangetekend via of tegen ontvangstbewijs aan het stadsloket (zonder afspraak). U kunt hiervoor het aanvraagformulier woningonderzoek gebruiken. De stadsdiensten maken, indien nodig, een afspraak met u om uw aanvraag te bespreken.
 • De stad voert een vooronderzoek uit aan de woning. Als er gebreken zijn aan de woning, dan vraagt de stad een woningonderzoek aan bij Wonen-Vlaanderen.
 • Een onderzoeker van Wonen-Vlaanderen brengt dan een plaatsbezoek aan de woning.
 • Op basis hiervan brengt Wonen-Vlaanderen een advies uit aan de burgemeester.
 • Indien de woning slecht scoort en dus niet voldoet aan de basiskwaliteiten, nodigt de burgemeester de bewoner en de eigenaar uit om op het verslag en advies te reageren. Meteen worden dan ook de nodige herstelmaatregelen afgesproken
 • De burgemeester beslist.

De burgemeester kan 3 mogelijke beslissingen nemen:

 • De woning is geschikt.
 • De woning is ongeschikt. Er zijn gebreken en de eigenaar wordt verplicht om werken uit te voeren. Een ontruiming van de woning is echter niet nodig. De woning mag niet opnieuw verhuurd worden.
 • De woning is ongeschikt en onbewoonbaar. Er zijn te veel gebreken  en de eigenaar wordt verplicht om werken uit te voeren. Een ontruiming van de woning is nodig. De woning mag niet opnieuw verhuurd worden.

Tegen het besluit van de burgemeester kan beroep worden ingediend.

Een mogelijk gevolg van een besluit tot onbewoonbaarheid of ongeschiktheid is

 • dat er werken worden opgelegd
 • dat er een heffing op verkrotting is
 • dat er een voorkooprecht op de woning rust

Nadat de werken zijn uitgevoerd, brengt de verhuurder de stad schriftelijk op de hoogte van de herstellingen. De verhuurder doet dit met het meldingsformulier dat hij van het stadsbestuur heeft gekregen. De stad kan dan een nieuw plaatsbezoek doen. Als de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen, kan de burgemeester zijn besluit herzien.

Welke documenten hebt u nodig?

 • volledige omschrijving van de problematiek (vocht, gevaar voor elektrocutie, schimmel, ventilatie, gebrek aan licht, …)
 • afschrift van uw schriftelijke pogingen waarin u de eigenaar verzoekt om een oplossing te bieden aan de situatie
 • foto’s die de verschillende problemen weergeven