Slotevent: De toekomst van onze dorpen

NoorderwijkMorkhoven

De masterplannen voor Morkhoven en Noorderwijk vallen stillaan in de plooi. En daar zijn we best trots op. Het voorbije jaar werkten het studiebureau en de stad nauw samen met experten, verenigingen, belanghebbenden en vooral ook met de inwoners van de dorpen om de plannen te verfijnen.

De ambities voor Morkhoven en Noorderwijk zijn op zich hetzelfde, maar worden per dorp concreet uitgewerkt. Alles begint bij het gemeenschapsleven dat de verbindende factor is in het plan. Van daaruit werken we voort aan een toekomst die rekening houdt met het veranderende klimaat en de verschillende manieren waarop we ons in een dorp verplaatsen. Dat alles bepaalt mee hoe en waar we willen en kunnen wonen.

Bent u benieuwd? Kom dan op dinsdagavond 24 januari naar het slotevenement in Noorderwijk (zaal Oud Zwembad) en op donderdagavond 26 januari in Morkhoven (parochiezaal).

Elke avond wordt om 19.30 uur ingeleid door een presentatie. Nadien krijgt u uitgebreid de kans om het eindresultaat met een drankje in de hand van dichterbij te bekijken.