Fiscale Attesten Kinderopvang

Ouders kunnen een belastingsvermindering krijgen voor de kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen. Verenigingen organiseren vaak activiteiten die als opvang kunnen gelden. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn jeugdkampen, weekends, activiteiten die een dag duren een waar een extra kost voor betaald wordt.

Voor het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) is het fiscaal attest nog niet verplicht. Je vereniging kan de formulieren aanvragen bij het verenigingsloket.

Vanaf 2022 verandert er wat, zodra een vereniging activiteiten aanbiedt waarvoor ouders een belastingvermindering kunnen krijgen, is die vereniging verplicht om een fiscaal attest te geven en de gegevens te bezorgen aan de FOD Financiën.

Ja kan het attest hieronder downloaden en meer informatie vindt je op de website ven de FOD Financien.