Pop-ups

Wil je een pop-up in Herentals organiseren? Hier vind je alle informatie. Herentals maakt een onderscheid tussen drie soorten pop-ups. Voor elke pop-up gelden andere regels.

Opgelet, duurt jouw initiatief minder dan twee weken, dan vraag je het aan via een evenementaanvraag.

De pop-up horecazaak

Wat is een pop-up horecazaak?

Een pop-up horecazaak kan een creatieve dynamiek en een nieuwe betekenis geven aan een plek of een buurt. De inrichting van de pop-up zaak is gericht op horeca. Een braakliggend terrein omvormen tot een gezellige bar of een pand tijdelijk inrichten als restaurant behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Wat zijn de beperkingen?

 • Jouw locatie wordt maximaal vier keer dertig dagen (120 dagen) per jaar gebruikt als horecazaak. Voor meer uitleg zie "vrijstelling omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen"
 • Enkel achtergrondmuziek is toegelaten. Je hebt geen vaste installatie voor dj’s, optredens, enzovoort. Organiseer je toch een optreden of een dj dan gelden de algemene muziek- en geluidsnormen, net zoals voor elke andere uitbater in Herentals.
 • Jouw locatie wordt veilig bevonden door de bevoegde instanties.
 • De aanvraag gebeurt twee maanden voor je jouw zaak wil openen.
 • Bij inname van openbaar domein volg je de geldende retributie.

Welke vergunningen moet ik aanvragen?

 • Exploitatievergunning Horeca
 • Mogelijks dien je ook een omgevingsvergunning aan te vragen voor bijvoorbeeld een zware koelinstallatie, opslag gassen, lozen afvalwater, stookinstallatie, ...). Controleer dit voor jouw pop-up op de Vlaremwegwijzer.

De pop-up muziekbar

Je kan jouw pop-up muziekbar voor de zomer van 2021 nog aanvragen tot en met maandag 1 maart 2021. 

Wat is een pop-up muziekbar?

Een pop-up muziekbar biedt naast een plek om gezellig iets te drinken of te eten (pop-up horecazaak) ook een muzikaal programma met dj’s, optredens, shows, … . De bar heeft een vaste geluidsinstallatie om dit mogelijk te maken.

Wat zijn de beperkingen?

 • Er wordt slechts één pop-up muziekbar per deelgemeente per seizoen (winter / zomer) toegestaan.
 • Jouw locatie wordt maximaal vier keer dertig dagen (120 dagen) per jaar gebruikt als horecazaak. Voor meer uitleg zie "vrijstelling omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen".
 • Jouw locatie wordt veilig bevonden door de bevoegde instanties.
 • De aanvraag gebeurt ten laatste op maandag 1 maart 2021.
 • Je bent verplicht om een akoestisch onderzoek (geluidsstudie) te laten uitvoeren door een erkende instantie. Op basis van deze studie wordt het maximaal toegelaten geluidsvolume bepaald (kostenraming: 3.000 euro).
 • Je plaatst een geluidsmeter en registreert de gegevens. Deze gegevens worden wekelijks aan het stadsbestuur bezorgd.
 • Bij inname van openbaar domein volg je de geldende retributie.

Welke vergunningen moet ik aanvragen?

Stap 1: stel je kandidaat als pop-up muziekbar.

Het college van burgemeester en schepenen zal deze zomer één pop-up muziekbar per deelgemeente toestaan. Hiervoor worden alle kandidaturen verwacht ten laatste op maandag 1 maart 2021. Op basis van onderstaande criteria wordt de beste bar geselecteerd.

30 %Risico op overlast allerhande
 • De openbare veiligheid wordt gehandhaafd.
 • De rust voor omwonenden wordt gegarandeerd (geen overlast of klachten, niet in een woonwijk).
 • De openbare orde wordt niet aangetast (ecologisch verantwoord, milieuvriendelijk).
 • Goede referenties van de uitbater uit het verleden.

 De verankering van de kernwaarden van Herentals
 • De zomerbar positioneert Herentals als historische hoofdstad van de Kempen (zorg voor historisch, immaterieel of cultureel erfgoed).
 • De zomerbar positioneert Herentals als groene en natuurlijke stad.
40 %De economische stimulans van de lokale handel
 • De zomerbar zorgt voor een stimulans van het lokale ondernemerschap.
 • De zomerbar zorgt voor een meerwaarde op korte termijn in de lokale horeca, toerisme en middenstand.
 • De zomerbar zet maximaal in op de aankoop van lokale producten en diensten.

Je kan je kandidaat stellen door jouw zomerbar aan te vragen als een evenement ten laatste op maandag 1 maart 2021. Om jouw kandidatuur kracht bij te zetten en aan te geven hoe je inzet op bovenstaande criteria kan je een motivatie kwijt bij 'opmerkingen of aandachtspunten'. Je kan ook bijkomende documenten, dossiers, voorbeelden, ... bezorgen aan evenementen@herentals.be.

De zomerbars die de gunning krijgen, vragen nadien de nodige vergunningen aan.

Stap 2: vraag de nodige vergunningen aan.
 • Exploitatievergunning Horeca
 • Melding omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen klasse 3. 
 • Mogelijks dien je nog een bijkomende vergunning bij jouw omgevingsvergunning aan te vragen voor bijvoorbeeld een zware koelinstallatie, opslag gassen, lozen afvalwater, stookinstallatie, ...). Controleer dit voor jouw pop-up op de Vlaremwegwijzer.
 • Bij inname openbaar domein volgt ook een goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

De pop-up winkel

Het stadsbestuur wil ondernemers ondersteunen in het opzetten van een pop-upstore in de winkelstraten van Herentals. Wil je een pop-upstore opstarten in Herentals? Het stadsbestuur brengt je in contact met eigenaars van leegstaande panden en informeert je over een aantal belangrijke praktische randvoorwaarden.

Vrijstelling omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen

Wie een pop-up horecazaak opent, wordt vrijgesteld van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

De duur van een pop-up horecazaak is vastgesteld op een maximale duur van vier periodes van 30 aaneengesloten dagen per kalenderjaar en voor zover niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie en/of de functiewijziging begint de periode van 30 dagen te lopen, ongeacht of de functiewijziging de volle 30 dagen gebeurt of de constructie de volle 30 dagen geplaatst blijft. De periodes van 30 dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet.

Het is noodzakelijk en aangeraden om vooraf contact op te nemen met de dienst omgeving van de stad Herentals om te controleren of de geplande bestemming niet strijdig is met de bepalingen in het gewestplan, de plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).