Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap

Het persoonsvolgend budget is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Voor wie?

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben.

Hoe krijgen of aanvragen?

Op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. U mag ook bellen naar dienstencentrum Convent2 voor meer info of ondersteuning.