Tombola en bingo

Tombola

Tombola’s zijn onder volgende voorwaarden toegelaten: 

  • De opbrengst van de tombola is bestemd tot een doel van algemeen nut, zijnde de werking van de vereniging. 
  • De tombolabiljetten mogen alleen verkocht worden op het grondgebied van de gemeente. 
  • De publiciteit en alle verrichtingen van de tombola moeten steeds beperkt blijven tot het grondgebied van de gemeente. 

Bingo

Er is geen vergunning of toelating nodig voor kaart- of gezelschapsspelen (waaronder kienen en bingo) onder volgende voorwaarden: 

  • Het betreft occasionele spelen
  • De spelen worden maximum vier keer per jaar  ingericht.
  • De spelen worden ingericht door een lokale vereniging ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of ten behoeve van een sociaal of liefdadig doel.
  • Er is sprake van een geringe inzet en een beperkte winst.

Opgelet: kaart- en gezelschapsspelen uitgeoefend binnen de kansspelinrichtingen hebben een toelating van de Kansspelcommissie nodig.