Subsidie zuidwerking

Het stadsbestuur verdeelt subsidies aan permanente lokale werkingen, nationale werkingen en ontwikkelingshelpers.