Vredegerecht

U kunt u tot een vrederechter wenden voor problemen die u na aan het hart liggen: het gezinsleven, ruzies met buurtbewoners, een discussie over een factuur. De vrederechter geeft een antwoord op mensenmaat, liefst in overleg met de partijen. Dit gebeurt vooral met het oog op verzoening. Het vredegerecht is een burgerlijk gerecht. Er worden dus geen strafzaken behandeld.

Contact
 
Vredegerecht Herentals
Belgiëlaan 29
2200 Herentals
tel. 014-21 25 34