Heraanleg Watervoort

Het stadsbestuur plant wegen- en rioleringswerken in de Watervoort. De werken zijn in voorontwerp, dus de uitvoering is ten vroegste voor 2022.

Op maandag 20 september 2021 was er een eerste bewonersvergadering.