Heraanleg Watervoort

Het stadsbestuur plant wegen- en rioleringswerken in de Watervoort. In Watervoort vervangen we het gemengd rioleringsstelsel door een gescheiden stelsel. Afvalwater wordt zo gescheiden van regenwater, waardoor het regenwater ter plaatse kan herbruikt worden. Voor de heraanleg ontvangt de stad subsidies van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).

Naast de riolering pakken we ook het wegdek aan. We verhogen het fietscomfort, verlagen de snelheid en willen sluipverkeer ontmoedigen. Ook hier willen we zoveel mogelijk ontharden, zodat regenwater beter in de bodem kan dringen.

Op deze manier dragen de werken in Watervoort ook bij tot een veilig en klimaatrobuust Herentals.