Muziek

De volledige opleiding muziek loopt over drie graden. Op het einde van elke graad doet u een eindexamen voor de gevolgde vakken en een openbare proef voor instrument. Om te slagen, moet u minimaal 60 procent behalen per proef. U krijgt dan u een attest dat toegang geeft tot de volgende graad. Volwassenen kunnen voor instrument een aangepast volwassenen-examen afleggen.

Lagere graad

De lagere graad is er voor kinderen (8 tot 12 jaar), voor jongeren (12 tot 17 jaar) en volwassenen (vanaf 18 jaar). Elke groep volgt een verschillend traject.

  • Kinderen volgen vier leerjaren. Zij starten in het eerste leerjaar met Algemene Muzikale Vorming (2,5 uur per week) in klasverband. Vanaf het tweede jaar volgen zij daarnaast ook instrument- of zangles in groepjes van twee tot vier leerlingen (1 uur per week). 
  • Als jongere of volwassene legt u een traject af van drie leerjaren. U start vanaf het eerste jaar met Algemene Muzikale Vorming én met instrument- of zangles.

Middelbare graad

De middelbare graad omvat drie leerjaren. U kiest voor één van onderstaande opties. Zo heeft iedereen, ongeacht talent, motivatie en beschikbare tijd, de kans om zich artistiek uit te leven.

Optie Instrument

Legt u zichzelf hoge technische en muzikale eisen op? Hebt u voldoende motivatie en tijd om heel ver te gaan in het leren bespelen van uw instrument? Dan is de optie Instrument iets voor u. Uiteraard moet u zichzelf voldoende discipline kunnen opleggen, want voor deze optie gelden strenge minimale normen op gebied van repertoire, examens en instrumentaal kunnen. Op het einde van de lagere graad bekijkt u samen met de leerkrachten of deze optie u ligt.

Optie Samenspel

Wilt u op uw eigen tempo een instrument leren bespelen? In de optie Samenspel houden we rekening met uw specifieke mogelijkheden en de studie-tijd die u erin kunt steken. U kunt uw eigen repertoire kiezen en volop genieten.

Optie Pop, Rock, Jazz

Pop en jazz maken al langer deel uit van het repertorium in onze instrumentopleidingen, ook in de klassieke opleiding. U kunt echter ook kiezen voor een specifieke opleiding. Creatief omgaan met muziek, improvisatie en ensemblespel staan centraal in deze opleiding. U kunt de volgende instrumenten leren bespelen: elektrische gitaar, basgitaar, contrabas, slagwerk, saxofoon, koperblaasinstrumenten, piano/keyboard en zang. U kunt de optie Pop, Rock, Jazz volgen vanaf de middelbare graad, nadat u in de lagere graad een basisvaardigheid op uw instrument hebt opgebouwd.

Optie Muziektheorie/Muziekproductie

In de optie Muziektheorie/Muziekproductie leert u muziek componeren en gebruikmaken van de modernste computertechnieken om zelf muziek te produceren.

Optie Luisterpraktijk

In de cursus Luisterpraktijk leert u muziek beluisteren met een kennersoor. Ideaal voor wie van muziek houdt maar liever niet zelf het podium op gaat (zie vakomschrijving).

Hogere graad

De hogere graad loopt over drie leerjaren. U hebt twee uur les per week. Naast de les instrument of zang blijft u in groep musiceren in het vak Instrumentaal Ensemble, Vocaal Ensemble, Combo (voor de richting pop/rock/jazz) of begeleidingspraktijk.

Verder zijn er de optionele cursussen muziekgeschiedenis, muziektheorie en muziekproductie.