Muziek

De eerste graad: voor kinderen van 6 en 7 jaar (1ste en 2de leerjaar)

DOMEINOVERSCHRIJDENDE INITIATIE

 • Muziek en woord komen evenwaardig aan bod.
 • Kinderen ontwikkelen op een speelse manier hun talent via versjes, liedjes, toneeltjes, ritmisch bewegen, klein slagwerk, orff-instrumenten, luisteren naar muziek en ritmiek.
 • 1 uur per week
 • Kinderen kunnen deze richting volgen in alle vestigingsplaatsen van de academie.

De tweede graad: voor kinderen vanaf 8 jaar (3de leerjaar)

De 2e graad loopt over 4 jaar. Iedereen kan in deze graad starten. Kinderen moeten de eerste graad niet gevolgd hebben.

 • 3 uur les per week
  • 2 uur muzieklab
  • 1 uur instrumentles
 • Het huidige vak AMV (notenleer) verdwijnt en maakt plaats voor “muzieklab”. In dit vak leren kinderen noten lezen, maar is er ook ruimte voor samen musiceren en zingen. Muzieklab kunnen de kinderen in alle vestigingsplaatsen volgen.
 • Kinderen starten vanaf het eerste jaar onmiddellijk met een instrument. Kinderen kunnen alle instrumenten leren, ook de folk- en pop-rock-jazz instrumenten.

De tweede graad: voor tieners en volwassenen

Voor hen loopt de tweede graad over drie jaar.

 • 3 uur per week
  • 2 uur muzieklab (aaneensluitend)
  • 1 uur instrument
 • Het huidige vak AMV (notenleer) verdwijnt en maakt plaats voor “Muzieklab”. In dit vak leren de studenten noten lezen, maar is er ook veel ruimte voor samen musiceren en zingen. Muzieklab voor tieners en volwassenen kan enkel in Herentals gevolgd worden.
 • Leerlingen starten onmiddellijk met een instrument. Alle instrumenten zijn mogelijk, ook folk en pop-rock-jazz. 

De tweede graad: voor tieners en volwassenen met muzikale ervaring

U speelt in een pop-, rock-, folk- of jazz-band of u zingt al jaren in een koor? U hebt dus al muzikale ervaring, maar u hebt nog geen academie gevolgd en wil nu eindelijk dat notenschrift onder de knie krijgen?

U kunt nu een versnelde cursus muziek lezen volgen. Op één jaar tijd krijgt u de kneepjes van het notenlezen onder de knie, naast een basis van de muziektheorie.

U hebt drie uur les in de week:

 • twee uur muzieklab (notenlezen) op zaterdag van 10 tot 12 uur.
 • één uur samenspel, koor, zang of instrument (naar keuze).

De derde graad

OPTIE KLASSIEK, FOLK of POP-ROCK-JAZZ
 
Eerste jaar
 • Vak 1: instrument
 • Vak 2: groepsmusiceren of begeleidingspraktijk voor pianisten en accordeonisten
 • Vak 3: muzieklab (Uurrooster)
Tweede en derde jaar
 • Vak 1: instrument
 • Vak 2: groepsmusiceren of begeleidingspraktijk voor pianisten en accordeonisten
 • Vak 3: keuzevak
OPTIE MUSICAL
 
 • ​1 uur zang, 1 uur musicalatelier en 1 uur acteren
 • iedereen die de 2e (lagere) graad heeft afgemaakt kan instappen, ook leerlingen instrument.
OPTIE MUZIEK SCHRIJVEN
 
​Dé optie voor wie graag creatief aan de slag gaat. U maakt zelf uw muziek aan de computer. Met het programma Finale schrijft u muziek via het traditionele notenschrift.
 
 • 1 uur muziek schrijven Finale
 • 1 uur praktijklab Finale
 • 1 uur keuze: instrumentles of geluidsleer en opnametechniek
 • De lessen muziek schrijven Finale en praktijklab Finale vinden plaats op vrijdag van 16 tot 18 uur of van 17 tot 19 uur.
 • De les geluidsleer en opnametechniek vindt plaats op zaterdag van 11 tot 12 uur.

De derde graad: vierjarige opleiding (enkel voor volwassenen)

Volwassenen kunnen kiezen voor een vierjarig traject in de derde graad. Het eerste jaar volgt u drie lessen, vanaf het tweede jaar twee lessen per week.

Eerste jaar
 • 1 uur instrument
 • 1uur muzieklab
 • 1 uur groepsmusiceren
​Tweede en derde jaar
 • 1 uur instrumentles
 • 1 uur groepsmusiceren
Vierde jaar
 • 1 uur instrument
 • 1 uur keuze

De vierde graad

Voor wie de derde graad heeft afgewerkt. De vierde graad loopt over drie jaren.

In de vierde graad gaat u verder in de optie die u al in de derde graad volgde: klassiek, pop-rock-jazz, folk en wereldmuziek, of musical. U kunt kiezen uit twee studierichtingen: vertolkend of creërend muzikant. Op het secretariaat of bij uw leerkracht komt u precies te weten waar deze studierichtingen voor staan. In beide volgt u een verplicht vak (meestal uw instrument), en kiest u daarnaast één van de keuzevakken. 

Kortlopende studierichtingen

SPECIALISATIE

Voor getalenteerde leerlingen die

 • zich extra willen vervolmaken nadat ze de vierde graad hebben afgerond (2 uur les per week). Ook afgestudeerde oud-leerlingen kunnen hiervoor inschrijven.
 • extra lessen willen volgen, tegelijkertijd met de vierde graad. Zij volgen dan 4 uur les per week waarvan een uur individueel op hun instrument.

MUZIEKCULTUUR (driejarige opleiding)

Voor wie muziek beter wil leren begrijpen en zo zijn luisterplezier thuis en tijdens een concert vergroten. Iedereen kan instappen, een vooropleiding is niet nodig

 • De les Muziekcultuur vindt plaats op woensdag van 19 tot 21 uur.