Muziek

De eerste graad: voor kinderen van 6 en 7 jaar (1ste en 2de leerjaar)

INITIATIE MUZIEK & WOORD

 • Kinderen ontwikkelen op een speelse manier hun talent via versjes, liedjes, toneeltjes, ritmisch bewegen, klein slagwerk, orff-instrumenten, luisteren naar muziek en ritmiek.
 • Muziek en woord komen evenwaardig aan bod.
 • 1 uur per week
 • In alle vestigingsplaatsen van de academie.

Klik hier voor een filmpje.

De tweede graad: voor kinderen vanaf 8 jaar (3de leerjaar)

De 2e graad loopt over 4 jaar. Iedereen vanaf 8 jaar kan in deze graad starten. Kinderen moeten de eerste graad niet gevolgd hebben.

 • 3 uur les per week
 • Kinderen starten vanaf het eerste jaar onmiddellijk met een instrument. Ze kunnen alle instrumenten leren: klassieke, folk- en popinstrumenten.
 • In muzieklab leren kinderen noten lezen, maar is er ook ruimte voor samen musiceren en zingen. Muzieklab kunnen de kinderen in de meeste vestigingsplaatsen volgen.

De tweede graad: voor tieners en volwassenen

Voor hen loopt de tweede graad over drie jaar.

 • 3 uur les per week
 • In muzieklab leren de studenten noten lezen, maar is er ook veel ruimte voor samen musiceren en zingen. Muzieklab voor tieners en volwassenen kan enkel in Herentals gevolgd worden.
 • Leerlingen starten onmiddellijk met een instrument. Alle instrumenten zijn mogelijk: klassieke, folk- en pop-rock-jazz.

NIEUW: MUSICAL

Jongeren (+12 jaar) en volwassenen kunnen nu onmiddellijk starten met lessen musical in de tweede graad.
U volgt dan 4 uur les per week:

 • 1 uur zang musical
 • 1 uur musicalatelier
 • 2 uur muzieklab musical

Klik hier voor een filmpje.

De tweede graad: voor tieners en volwassenen met muzikale ervaring

U speelt in een pop-, rock-, folk- of jazz-band of u zingt al jaren in een koor? U hebt dus al een ruime muzikale ervaring, maar u hebt nog geen academie gevolgd en wil nu eindelijk dat notenschrift onder de knie krijgen?

U kunt een versnelde cursus muziek lezen volgen. Op één jaar tijd krijgt u de kneepjes van het notenlezen onder de knie, naast een basis van de muziektheorie.

U hebt drie uur les in de week:

 • twee uur muzieklab (notenlezen) op zaterdag van 10 tot 12 uur: klik hier voor een filmpje
 • één uur groepsmusiceren, koor, zang of instrument (naar keuze).

De derde graad

U start in de derde graad nadat u de tweede graad hebt afgerond. U kunt kiezen uit vijf opties:
 
OPTIE KLASSIEK, FOLK of POP-ROCK-JAZZ
 
Eerste jaar
 • Vak 1: instrument
 • Vak 2: groepsmusiceren (*) (of begeleidingsprakijk voor piano, orgel, accordeon en harp)
 • Vak 3: muzieklab (**)
In het vak muzieklab onderzoekt u, net zoals in een echt labo, alle aspecten van muziek. Zo komt u een heleboel te weten over instrumenten, akkoorden, muziekstijlen, muziekvormen en componisten. Uw zoektocht brengt u van klassiek naar pop, van jazz naar folk, van musical naar filmmuziek. U leert actief en veelzijdig luisteren en verruimt zo uw muzikale horizon. U leert uw eigen expressiemogelijkheden kennen, u krijgt inzicht en u ontwikkelt uw eigen muzikale voorkeuren. U experimenteert met uw eigen instrument (en soms ook dat van uw klasgenoot) en u begeleidt in groep op een creatieve manier. Dikwijls vertrekt u daarbij van bekende pop- of folksongs, met en zonder partituur. U sluit het schooljaar af met een gezamenlijk toonmoment of video-opname. En ook een concertbezoek of een workshop horen bij dit vak.
 
Tweede en derde jaar
 • Vak 1: instrument
 • Vak 2: groepsmusiceren (*) (of begeleidingsprakijk voor piano, orgel, accordeon en harp)
 • Vak 3: keuzevak
(*) Groepsmusiceren kunt u ook volgen in alternatieve leercontext.
(**) Kiest u voor de optie pop-rock-jazz, dan volgt u muzieklab pop-rock-jazz. Enkel in Herentals.
 

OPTIE MUZIEK SCHRIJVEN

​Dé optie voor wie graag creatief aan de slag gaat. U maakt zelf uw muziek aan de computer. Met het programma Musescore schrijft u muziek via het traditionele notenschrift.

U volgt 3 vakken:

 • 1 uur muziek schrijven Musescore
 • 1 uur praktijklab Musescore
 • 1 uur keuze:
  • instrumentles
  • geluidsleer en opnametechniek
  • arrangeren met Ableton
De lessen muziek schrijven Musescore en praktijklab Musescore vinden plaats op woensdag van 19 tot 21 uur (volwassenen) en op vrijdag van 16.30 tot 18.30 uur (jongeren).
De les geluidsleer en opnametechniek vindt plaats op zaterdag van 11 tot 12 uur.
De les arrangeren met Ableton vindt plaats op dinsdag van 19 tot 20 uur of op donderdag van 20.15 tot 21.15 uur (onder voorbehoud).
 
 
OPTIE MUSICAL
 

Voor wie graag zingt én acteert. Iedereen die de tweede (lagere) graad heeft afgemaakt kan instappen, ook leerlingen instrument. 

U volgt 3 vakken:

 • 1 uur zang musical 
 • 1 uur musicalatelier
 • 1 uur acteren

De derde graad: vierjarige opleiding (enkel voor volwassenen)

Volwassenen kunnen kiezen voor een vierjarig traject in de derde graad. Het eerste jaar volgt u drie lessen, vanaf het tweede jaar twee lessen per week.

Eerste jaar
 • 1 uur instrument
 • 1uur muzieklab
 • 1 uur groepsmusiceren
​Tweede en derde jaar
 • 1 uur instrumentles
 • 1 uur groepsmusiceren
Vierde jaar
 • 1 uur instrument
 • 1 uur keuze

De vierde graad

Voor wie de derde graad heeft afgewerkt. 
 
De vierde graad loopt over drie jaren. U gaat verder in de optie die u al in de derde graad volgde: klassiek, pop-rock-jazz, folk en wereldmuziek, musical of muziek schrijven.  
Volgde u in de derde graad de optie muziek schrijven? Dan kunt u zich verder vervolmaken als componist in de vierde graad. U volgt dan deze vakken:
 • 1 uur compositie
 • 1 uur instrument of een ander keuzevak
Volgens uw interesses en ambitie kiest u voor één van deze twee studierichtingen: creërend of vertolkend muzikant.
 

CREËREND MUZIKANT 

In de studierichting creërend muzikant volgt u twee vakken:
 • 1 uur Crealab
 • 1 uur instrument
Crealab 
 
Crealab is het voor alle leerlingen gemeenschappelijke en verplichte vak in de studierichting creërend. U volgt dit vak in een klas met zes leerlingen.
 
In CreaLab leert u vanuit uw eigen, vertrouwde repertoire stap voor stap hoe muziek in mekaar zit en gaat u er creatief mee aan de slag. Een stuk dat u in de instrumentles hebt ingeoefend, wordt in Crealab geanalyseerd en bewerkt. U zoekt naar baslijnen en harmonisaties en creëert samen met de andere leerlingen arrangementen. Zo ontdekt u heel praktisch de technische moeilijkheden. In de aanloop naar het toonmoment wordt alles genoteerd, zodat het stuk klaar is voor uitvoering.
 
Daarnaast leert u om zonder voorbereiding aan de slag te gaan met een nieuwe partituur. Zo wordt uw leesvaardigheid aangescherpt. Vanuit uw opgedane kennis beschikt u over een goede basis voor improvisatie, waarin u dan ook in Crealab de eerste stappen zal zetten.
 
Instrument
 
Ook in de instrumentles neemt het creëren een belangrijke plaats in. Hoe dat concreet gebeurt, bepaalt u zelf, samen met uw leerkracht. Belangrijk is dat u zelf een belangrijke inbreng levert en inzicht krijgt in uw eigen creërend proces.
 
Enkele aspecten van creëren die kunnen ontwikkeld worden:
 • Componeren: u schrijft zelf nieuwe stukken.
 • Arrangeren: u herwerkt een bestaand stuk en maakt het zo geschikt voor de bezetting die u wilt.
 • Improviseren: u bedenkt en speelt ter plekke muziek, die nog niet genoteerd staat.
 • Analyseren: u krijgt inzicht in een partituur (harmonisch, vorm, stijl, ...)
 • Organiseren van een live-voorstelling of opname
  • u zoekt, maakt of bewerkt het muzikaal materiaal.
  • u verzorgt de praktische uitwerking: de communicatie met medemuzikanten of opnameleider, promotie, podiumopstelling, evaluatie achteraf, …
 • Gebruik van hard- en software
  • u kunt muziek noteren via een muzieknotatieprogramma.
  • u kunt een opname maken en ze bewerken.
U documenteert uw groeiproces als creërend muzikant met een (bij voorkeur digitale) portfolio. Daarin kunnen worden opgenomen: de partituren, analyses, geluidsopnames, video opnames, concertprogramma’s, promotiemateriaal, …  die u per leerjaar (4.1, 4.2, 4.3) hebt gerealiseerd.
 
Uw evaluatie op het einde van de 4e graad gebeurt door de leerkrachten, de directeur en een extern jurylid. Aan de hand van uw portfolio en van een eindtoonmoment of opname bepalen zij of u slaagt voor deze studierichting. 
 
VERTOLKEND MUZIKANT
 
Dit is uw keuze als u zich als uitvoerend muzikant verder wil ontwikkelen en als het virtuoos uitvoeren van de partituur uw streefdoel is. U volgt twee vakken:
 
 • 1 uur instrument
 • 1 uur keuzevak

Kortlopende studierichtingen

SPECIALISATIE

Voor getalenteerde leerlingen die gedurende 2 jaar

 • zich willen vervolmaken nadat ze de vierde graad hebben afgerond. Zij volgen twee vakken (samen 2 uur les per week). Ook afgestudeerde oud-leerlingen kunnen hiervoor inschrijven.
 • extra lessen willen volgen, tegelijkertijd met de vierde graad. Zij krijgen extra lestijd voor hun hoofdvak (instrument) en volgen in totaal 4 uur les per week.

MUZIEKCULTUUR (driejarige opleiding)

Voor wie muziek beter wil leren begrijpen en zo zijn luisterplezier thuis en tijdens een concert vergroten. Iedereen kan instappen, een vooropleiding is niet nodig

 • De les Muziekcultuur vindt plaats op woensdag van 19 tot 21 uur.