Muziek

De eerste graad: voor kinderen van 6 en 7 jaar (1ste en 2de leerjaar)

INITIATIE

 • Kinderen ontwikkelen op een speelse manier hun talent via versjes, liedjes, toneeltjes, ritmisch bewegen, klein slagwerk, orff-instrumenten, luisteren naar muziek en ritmiek.
 • Muziek en woord komen evenwaardig aan bod.
 • 1 uur per week
 • In alle vestigingsplaatsen van de academie.

De tweede graad: voor kinderen vanaf 8 jaar (3de leerjaar)

De 2e graad loopt over 4 jaar. Iedereen vanaf 8 jaar kan in deze graad starten. Kinderen moeten de eerste graad niet gevolgd hebben.

 • 3 uur les per week
  • 1 uur instrumentles
  • 2 uur muzieklab
 • Kinderen starten vanaf het eerste jaar onmiddellijk met een instrument. Ze kunnen alle instrumenten leren: klassieke, folk- en popinstrumenten.
 • In muzieklab leren kinderen noten lezen, maar is er ook ruimte voor samen musiceren en zingen. Muzieklab kunnen de kinderen in de meeste vestigingsplaatsen volgen.

De tweede graad: voor tieners en volwassenen

Voor hen loopt de tweede graad over drie jaar.

 • 3 uur les per week
  • 1 uur instrumentles
  • 2 uur muzieklab
 • In muzieklab leren de studenten noten lezen, maar is er ook veel ruimte voor samen musiceren en zingen. Muzieklab voor tieners en volwassenen kan enkel in Herentals gevolgd worden.
 • Leerlingen starten onmiddellijk met een instrument. Alle instrumenten zijn mogelijk: klassieke, folk- en pop-rock-jazz.

NIEUW: MUSICAL

Jongeren en volwassenen kunnen nu onmiddellijk starten met lessen musical in de tweede graad.
U volgt dan 3 uur les per week:

 • zang musical
 • musicalatelier
 • muzieklab musical

De tweede graad: voor tieners en volwassenen met muzikale ervaring

U speelt in een pop-, rock-, folk- of jazz-band of u zingt al jaren in een koor? U hebt dus al een ruime muzikale ervaring, maar u hebt nog geen academie gevolgd en wil nu eindelijk dat notenschrift onder de knie krijgen?

U kunt een versnelde cursus muziek lezen volgen. Op één jaar tijd krijgt u de kneepjes van het notenlezen onder de knie, naast een basis van de muziektheorie.

U hebt drie uur les in de week:

 • twee uur muzieklab (notenlezen) op zaterdag van 10 tot 12 uur.
 • één uur groepsmusiceren, koor, zang of instrument (naar keuze).

De derde graad

U start in de derde graad nadat u de tweede graad hebt afgerond. U kunt kiezen uit vijf opties:
 
OPTIE KLASSIEK, FOLK of POP-ROCK-JAZZ
 
Eerste jaar
 • Vak 1: instrument
 • Vak 2: groepsmusiceren (*) (of begeleidingsprakijk voor piano, orgel, accordeon en harp)
 • Vak 3: muzieklab
Tweede en derde jaar
 • Vak 1: instrument
 • Vak 2: groepsmusiceren (*) (of begeleidingsprakijk voor piano, orgel, accordeon en harp)
 • Vak 3: keuzevak
(*) Groepsmusiceren kunt u ook volgen in alternatieve leercontext.

OPTIE MUZIEK SCHRIJVEN

​Dé optie voor wie graag creatief aan de slag gaat. U maakt zelf uw muziek aan de computer. Met het programma Musescore schrijft u muziek via het traditionele notenschrift.

U volgt 3 vakken:

 • 1 uur muziek schrijven Musescore
 • 1 uur praktijklab Musescore
 • 1 uur keuze:
  • instrumentles
  • geluidsleer en opnametechniek
  • arrangeren met Ableton
De lessen muziek schrijven Musescore en praktijklab Musescore vinden plaats op woensdag van 19 tot 21 uur (volwassenen) en op vrijdag van 16.30 tot 18.30 uur (jongeren).
De les geluidsleer en opnametechniek vindt plaats op zaterdag van 11 tot 12 uur.
De les arrangeren met Ableton vindt plaats op dinsdag van 19 tot 20 uur of op donderdag van 20.15 tot 21.15 uur (onder voorbehoud).
 

OPTIE MUSICAL

Voor wie graag zingt én acteert. Iedereen die de tweede (lagere) graad heeft afgemaakt kan instappen, ook leerlingen instrument. 

U volgt 3 vakken:

 • 1 uur zang musical 
 • 1 uur musicalatelier
 • 1 uur acteren

De derde graad: vierjarige opleiding (enkel voor volwassenen)

Volwassenen kunnen kiezen voor een vierjarig traject in de derde graad. Het eerste jaar volgt u drie lessen, vanaf het tweede jaar twee lessen per week.

Eerste jaar
 • 1 uur instrument
 • 1uur muzieklab
 • 1 uur groepsmusiceren
​Tweede en derde jaar
 • 1 uur instrumentles
 • 1 uur groepsmusiceren
Vierde jaar
 • 1 uur instrument
 • 1 uur keuze

De vierde graad

Voor wie de derde graad heeft afgewerkt. 
 
De vierde graad loopt over drie jaren. U gaat verder in de optie die u al in de derde graad volgde: klassiek, pop-rock-jazz, folk en wereldmuziek, musical of muziek schrijven.  
 
Volgens uw interesses en ambitie kiest u voor één van deze twee studierichtingen: creërend of vertolkend muzikant.
 

CREËREND MUZIKANT 

Dit is de keuze die u maakt als u graag creatief met muziek aan de slag gaat. U volgt twee vakken in de week:
 • 1 uur CreaLab
 • 1 uur instrument of een ander keuzevak
In CreaLab leert u vanuit uw eigen, vertrouwde repertoire stap voor stap hoe muziek in mekaar zit en gaat u er creatief mee aan de slag. U krijgt u inzicht in akkoorden en komt te weten hoe u zelf melodielijnen kunt creëren binnen een bestaande of in een nieuwe compositie. De les CreaLab vindt plaats op vrijdag van 20.30 tot 21.30 uur of op een ander uur volgens afspraak.
 
Volgde u in de derde graad de optie muziek schrijven? Dan kunt u zich verder vervolmaken als componist in de vierde graad. U volgt dan deze vakken:
 • 1 uur compositie
 • 1 uur instrument
VERTOLKEND MUZIKANT
 
Dit is uw keuze als u zich als uitvoerend muzikant verder wil ontwikkelen en als het virtuoos uitvoeren van de partituur uw streefdoel is. U volgt twee vakken:
 • 1 uur instrument
 • 1 uur keuzevak

Kortlopende studierichtingen

SPECIALISATIE

Voor getalenteerde leerlingen die

 • zich extra willen vervolmaken nadat ze de vierde graad hebben afgerond (2 uur les per week). Ook afgestudeerde oud-leerlingen kunnen hiervoor inschrijven.
 • extra lessen willen volgen, tegelijkertijd met de vierde graad. Zij volgen dan 4 uur les per week waarvan een uur individueel op hun instrument.

MUZIEKCULTUUR (driejarige opleiding)

Voor wie muziek beter wil leren begrijpen en zo zijn luisterplezier thuis en tijdens een concert vergroten. Iedereen kan instappen, een vooropleiding is niet nodig

 • De les Muziekcultuur vindt plaats op woensdag van 19 tot 21 uur.