Bekendmaking conceptnota

Het college maakt bekend dat een nieuw gemeentelijk beleidsplan ruimte wordt opgemaakt (overeenkomstig het BVR van 30 maart 2018) voor het hele grondgebied. Als eerste stap is een conceptnota opgemaakt. De conceptnota bevat een strategische visie van waaruit ambities en ruimtelijke strategieën zijn uitgezet, en een eerste aanzet van beleidskaders.

De conceptnota ligt ter publieke consultatie van 1 februari 2023 tot en met 1 april 2023.

De conceptnota kan op deze pagina worden geraadpleegd en ligt ter inzage bij het stadsloket in het administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, tijdens de openingsuren.

De stad Herentals organiseert een infomarkt op 15 februari van 19 uur tot 21 uur in zaal ’t Hof, Grote Markt 41, 2200 Herentals.

Eventuele reacties bij de conceptnota kunnen tot uiterlijk 1 april 2023 worden ingediend. De reacties kunnen als volgt worden bezorgd:

  • Aangetekend verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Stadsloket in het Administratief Centrum
  • Met een digitaal formulier dat u kan invullen via: https://citizenlabco.typeform.com/to/P9hPHT6i

Via voornoemde website kan u ook de procesinformatie raadplegen en op de hoogte blijven van toekomstige participatie- en inspraakinitiatieven.