Verslag van het participatiemoment in Draaiboom

Algemene bevindingen uit de participatie:

 • (Bijna) iedereen koos voor het terrein aan de Vennekenshoek als speelterrein.
 • Het grotere terrein aan de Draaiboomstraat vonden ze geschikt voor oudere kinderen bv. voetbal of basketbal in een natuurlijke setting.
 • De bergen zand die er nu liggen zijn van slechte kwaliteit (veel stenen, onkruid …) waardoor spelende kinderen zich vaak bezeren. Ze liggen ook in de weg als je door de straat rijdt, ze belemmeren het zicht en vormen zo een gevaar. Ze kunnen best verwijderd worden en anders verplaatst op het terrein.
 • De nood aan parking is verdeeld, van sommige mensen hoorden we dat er voldoende parking was, anderen vonden dat er te weinig parking is en vragen om de parkeergelegenheid uit te breiden. Al dan niet op het speelterrein of naast de straat voor de woningen. De parking vooraan in de wijk zou niet volledig benut worden.
 • Er is een groot parkingprobleem in de Pater Van Baelenstraat. De auto’s parkeren op de weg waardoor er amper doorgang is. Dit is ook zeer gevaarlijk voor spelende kinderen op de weg. In de verkaveling van deze straat stond aangegeven dat er op het groene stuk speelterrein kwam. Buurtbewoners gaven aan om te verhuizen indien hier geen speelterrein komt.
 • In de Vennekenshoek is er een algemeen probleem met bestelbusjes. Ze zouden veel te hard rijden in de straat en dat is gevaarlijk voor spelende kinderen
 • Volgende zaken genieten de voorkeur van de kinderen tot 8 jaar:
  • Schommelen en glijden
  • Klimmen en ontmoeten
  • Experimenteren
  • Wippen en speelhuisjes

Timing
De werken worden uitgevoerd eind november/begin december 2022.