Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval kunt u naar het recyclagepark brengen.

Zuiver puin

Wat mag?

 • beton
 • betonnen dakpannen
 • tegels
 • klinkers
 • natuursteen,…

Wat mag niet?

 • asbesthoudende platen, vrij asbest
 • isolatiemateriaal
 • roofing
 • Niet-inerte producten zoals hout, papier en karton, isolatie, rubber restafval, gipsplaten, kalkafval
 • gevaarlijke en toxische stoffen
 • asfalt
 • gyproc en Ytong
 • Vreemde voorwerpen die de recyclage en de verwerking kunnen verhinderen

Onzuiver puin

Wat mag?

 • grond, stenen, puinafval (beton, cement, metselwerk, bakstenen, dakpannen, aardewerk, tegels, natuursteen,…)
 • de fractie grond mag niet meer dan 30% bedragen

Wat mag niet?

 • asbesthoudende platen (eterniet), vrij asbest, isolatiemateriaal,roofing
 • niet-inerte producten zoals hout, papier en karton, isolatie, rubber restafval, gipsplaten, gewapend beton, kalkafval
 • gevaarlijke en toxische stoffen
 • asfalt, gyproc en ytong
 • meer dan 30 % grond
 • verdachte grond: risicogrond of grond opgenomen in het register van verontreinigde gronden
 • vreemde voorwerpen die de recyclage en de verwerking kunnen verhinderen

Bezetsel en cellenbeton

 • cellenbeton (Ytong)
 • muurbezetsel
 • ook bezetsel met paardenhaar

Gyproc

 • zuivere gyprocplaten

Asbestbehandeling

Volgende materialen zullen steeds als asbest moeten behandeld worden, ook al bevatten ze geen asbest:

 • Golfplaten
 • Leien
 • Cedralplaten
 • Cementplaten
 • Oude afvoerbuizen
 • Oude schoorsteenbuizen
 • Glasal
 • Oude schoolborden
 • Oude vensterbanken
 • Afdekkappen dak of muur
 • Bloembakken
 • Pilaren
 • Oude vloerbekleding
 • Oude wanden van keuken en badkamer
 • Brandwerende platen
 • ….(deze lijst is niet limitatief en het is de parkwachter die zal oordelen hoe het materiaal moet behandeld worden)