Tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat de stad aanmaakt wanneer een inwoner een visumplichtige vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België, en deze vreemdeling zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. De verbintenis kan enkel aangegaan worden door een natuurlijke persoon die over voldoende middelen beschikt. Deze persoon heeft de Belgische nationaliteit of mag voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Procedure

  • U maakt een afspraak met het stadsloket.
  • U brengt de benodigde documenten mee naar de afspraak.
  • Indien de voorwaarden vervuld zijn, maakt de stad de verbintenis in orde.
  • U stuurt het originele exemplaar van de verbintenis naar de vreemdeling die u wilt ontvangen, samen met de andere verplichte documenten.
  • De vreemdeling heeft, na het vastleggen van de verbintenis bij de stad, zes maanden tijd om zich te begeven naar de Belgische ambassade van zijn land om er een visumaanvraag in te dienen.
  • Als de vreemdeling een visum krijgt, dan ontvangt hij het origineel exemplaar van de verbintenis terug. De vreemdeling kan dit document gebruiken als hij in Europa aankomt.

Wat brengt u mee?

  • uw identiteitskaart
  • bewijzen dat u over voldoende bestaansmiddelen beschikt (loonfiches van de laatste drie maanden, pensioenfiches, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar, ...)
  • de gegevens van de vreemdeling die naar België wenst te komen: naam en voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, nummer nationaal paspoort, huidige verblijfplaats, plaats waar de visumaanvraag zal gebeuren

Kostprijs

Een verbintenis tot tenlasteneming is gratis.