Huurpremie

Als u meer dan 4 jaar ononderbroken bent ingeschreven op een wachtlijst voor een sociale woning, dan kunt u een huurpremie krijgen van Vlaanderen.  Normaal gezien krijgt u die premie automatisch. Uw sociale huisvestingsmaatschappij zorgt hiervoor.

Denkt u dat u recht hebt op de premie en hebt u nog geen invulformulier ontvangen?  Surf dan naar Vlaanderen is wonen