L-ABO: een laboratorium voor stadsvernieuwing.

De conceptstudie is in de eerste plaats een onderzoeksopgave. We kennen het antwoord nog niet en misschien moeten we de vraag ook nog beter leren stellen. De ABO-studie (Augustijnenlaan, Belgiëlaan en Olympiadelaan) is in die zin een labo om ideeën te testen en te onderzoeken, om er dan nadien conclusies uit te trekken en aanbevelingen te formuleren voor het beleid. Het komt er dus op aan zowel een theoretisch kader uit te werken én aan te tonen hoe dit concreet iets kan betekenen voor de ABO-as en bij uitbreiding het Herentals van morgen.

De ABO-as kan een ruimte zijn om innovatieve ideeën te testen. Ze kan haar rol als ruimtelijk laboratorium echt opnemen in een ander mobiliteitsverhaal, een coöperatief energieverhaal, een klimaatrobuust verhaal met sterke groenblauwe corridors,… We willen als stad hierin vooral oplossingen formuleren die meerdere aspecten aanraken. Het is niet voldoende om enkel de ambities van de doelstellingen erg hoog te leggen, minstens zo belangrijk is het verzekeren van een succesvolle realisatiestrategie met het oog op de volgende stappen.

In dat labo is er plaats voor heel diverse spelers: beleidsmakers, experten, bewoners, investeerders. We tekenen dan ook voor deze conceptstudie een overlegstrategie uit waarin plaats is voor participatieve werkwijzen en cocreatie.

Participeren als onderzoeker in het L-ABO

Binnen het concepttraject van de ABO-as willen we een cocreatie-proces voeren. Daarbij voorzien we enkele bijzondere overlegmomenten. Deze L-ABO’s dienen om het ruimtelijk onderzoek van de as te openen en daarna via verschillende stappen te komen tot een gedragen voorkeurscenario voor verdere ontwikkeling. Ook de overlegmomenten met de werkgroep en de beslissingsnemers in de stuurgroepen vinden plaats in dit L-ABO. Later gaan we de ambities van de verschillende transitieopgaven uit het Herentalse kompas bevragen en verder uitwerken in een aantal interactieve gesprekken. We gaan aan de slag met een aantal interdisciplinaire workshops met thematische werktafels waarbij bewoners, verenigingen, stadsdiensten en experts elkaar kunnen ontmoeten (fysiek of online). Deze workshops geven de mogelijkheid om visies, analyses en mogelijke scenario’s zowel vanuit verschillende hoeken te evalueren. Daarbij wordt steeds de koppeling gemaakt met mobiliteit, klimaat en publieke ruimte.

L-ABO aanbevelingen

Op het eind van de rit willen we het L-ABO onderzoek omzetten naar enkele aanbevelingen. Samen formuleren we de conclusies die relevant kunnen zijn voor het bestuur bij de verder uitwerking van de as en het beleidsplan voor de hele stad.