Retributie aanmaningen en verwijlintresten

De stad rekent administratieve kosten aan voor het verzenden van aanmaningen, het opmaken van een dossier voor een verzoek tot verzoening via het vredegerecht, het opmaken van een dossier voor invordering via een deurwaarder en het opmaken van een invorderingsdossier via een advocaat.

Deze administratieve kost moet betaald worden door de persoon die laattijdig verschuldigde retributies, huurgelden, onkostennota’s, .... betaalt.