Mobiliteitsmaatregelen in de wijk Wuytsbergen-Ekelen

Online infomoment

Op maandag 21 juni om 19 uur organiseerde de stad samen met het externe bureau dat het traject begeleidt een online infomoment. De stad wierp er een blik op de stand van zaken, de resultaten van de metingen/tellingen en gafaan de inwoners een doorkijk naar de volgende proefopstelling. De adviesnota die bij het infomoment hoort, kan u vanaf nu downloaden.

Herbekijk het infomoment via ons Youtube-kanaal.

 

Bevraging over de tweede proefopstelling

Hoe kan u deelnemen aan de bevraging?
De meest eenvoudige manier is surfen naar www.pakherentalsaan.be waar u toegang krijgt tot de bevraging. Zo kunnen de vragen gemakkelijk beantwoord worden op uw computer, smartphone of tablet. De online bevraging loopt van 9 tot 27 september. Gebruik best Chrome, Firefox, Safari of Microsoft Edge als browser.
Bewoners van de wijk krijgen ook allemaal een folder in de bus met dezelfde vragenlijst. Zij kunnen indien gewenst deze invullen en tot 27 september bezorgen bij het administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Tweede proefopstelling met groene verkeersfilter op het kruispunt van Wuytsbergen met Vogelzang weert gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen hier wel passeren.

Vanaf maandag 28 juni gaat de proefopstelling met groene verkeersfilter van start. Deze proefopstelling weert naast het doorgaand verkeer ook het ander gemotoriseerd verkeer. Ook deze proefopstelling wordt geëvalueerd op basis van concrete verkeerstellingen en de ervaringen van de buurt. 

De eerste proefopstelling met ANPR-camera’s weerde enkel doorgaand verkeer door het berekenen van de reistijd van dit verkeer. Zo bepaalden de camera’s of het voorbijgaande verkeer al dan niet haar bestemming of herkomst in de wijk had. De tweede proefopstelling bestaat uit drie boombakken op het kruispunt van Wuytsbergen met Vogelzang. In tegenstelling tot de eerste proefopstelling, wordt nu alle gemotoriseerd verkeer op de locatie van de boombakken geweerd. Enkel voetgangers en fietsers kunnen hier nog passeren. Het gemotoriseerde verkeer dat zijn herkomst of bestemming heeft in de wijk dient via de juiste toegang naar hun bestemming te rijden. Meer informatie vindt u verder in deze brochure. De ingreep start op maandag 28 juni en zal ongeveer drie en een halve maand duren.

Bereikbaarheid van uw woning met de wagen

De Zaatweg, Peerdsbosstraat, Merkelbroek, De Roest, Vuilvoort, Ijzergieterijstraat, Spoorwegstraat, Moserstraat, Bakendonk en Wuytsbergen van nr. 2 t.e.m. 136 en van nr. 1 t.e.m. 191 zijn te bereiken via de Zaatweg.

De Beukelaer-Pareinlaan, Montezumalaan, Langegeer, Ekelstraat, Turfkuilen, Laarberg, Vogelzang, Lenteheide, Goorkens, Fierland, Schonendonk, Klapvekens, Ekelenberg, Kleine Ekelstraat en Wuytsbergen van nr.146 t.e.m. 200 en van nr. 231 t.e.m. 269 bereikt u via De Beukelaer-Pareinlaan.

Aangepast traject proefopstellingen

Bereikbaarheid van uw woning

De proefopstelling evalueren. We pakken dit samen met de buurt aan.

Beide proefopstellingen worden grondig geëvalueerd. De evaluatie gebeurt tijdens en na elke proefopstelling en is gebaseerd op het verzamelde cijfermateriaal van tellingen en metingen. Maar ook de ervaring van de bewoners uit de wijk maakt deel uit van de evaluatie.

Meer informatie en participatie

Wilt u meer weten over deze verkeersfilter en de bijhorende maatregelen? Dan bieden we u enkele informatiekanalen aan. Als eerste kunt u zich registreren op hetparticipatieplatformvan de stad, waarop u de verschillende fasen van het project kan volgen en telkens uw mening, feedback en ideeën aan ons kan bezorgen. Daarnaast stelden we een begeleidingsgroep samen. Hierin zetelen onder meer de betrokken actiegroepen en zeker ook andere geïnteresseerden uit de wijk die zich hiervoor kandidaat konden stellen. De verslagen van de begeleidingsgroep zijn steeds online na te lezen. Als laatste kunt u hieronder ook doorklikken om nog meer specifieke informatie over het project te raadplegen.