De Woonbrug: Project Stadsveld – Wipstraat – St.Waldetrudisstraat

Informatieavond

Samen gaan we op zoek naar de leefkwaliteiten in de buurt, hoe het aangenaam wonen en leven is in de omliggende straten. Met de buurt maken we o.a. van mobiliteit een echt plan. Tijdens de informatieavond willen we de bewoners hierover informeren en de eerste stappen zetten in het betrekken van de buurt.

In onderstaand filmpje informeren we u over de huidige stand van zaken en de timing van het project. Zowel de visie van de stad, het woonproject zelf en de manier hoe we de buurt betrekken komen aan bod. Verder op deze pagina kunt u een korte weergave lezen van de inhoud van het filmpje en gerelateerde informatie raadplegen.

Toelichting stand van zaken

Visie van de stad

De stad kijkt uit naar het woonproject in de buurt omdat we geloven in de troeven die het biedt. We denken hierbij aan betaalbaar en duurzaam wonen. Met aandacht voor de mobiliteit in de buurt, openbaar groen, water- en warmteproblematiek. 

We zijn ons bewust van de vragen en bekommernissen die dit project met zich meebrengt. In het mobiliteitsonderzoek werd hier al de nodige aandacht aan besteed. Maar toch willen we niet bij de pakken blijven zitten en de mobiliteit en leefkwaliteit in de buurt samen met de inwoners aanpakken. De collega's van mobiliteit en participatie werken een plan van aanpak verder uit.

Het woonproject

Het ontwerpbureau werkte een woonproject met 130 wooneenheden uit. In het project staan samenwonen, betaalbaar wonen, groene kamers, parkeren en publieke ruimte centraal. De bouwhoogte wordt bewust laag gehouden, tot 2 à 3 lagen. Ook qua duurzaamheid wil het woonproject zelfvoorzienend zijn op vlak van energiebevoorrading.

Timing

Op de site zullen ter voorbereiding boringen, een archeologisch onderzoek en grondaanvoer uitgevoerd worden.

2021
Omgevingsvergunning aanvragen (juni)*
Uitvoeringsdossier technisch afronden (eind 2021)

2022
Aanbesteding aannemer voor de uitvoering van het project (begin 2022)
Start van de werken (midden 2022)

2023
Bouw van het project

2024
Oplevering (midden 2024)

*meest recente richtdatum. In het filmpje was er nog sprake van april/mei.

Werfverkeer

Het werfverkeer zal volledig via de Ringlaan rijden. Een werfinrichtingsplan wordt hiervoor nog opgesteld en ten gepaste tijde aan de buurt gecommuniceerd.

Blik op de buurt

Samen gaan we op zoek naar de leefkwaliteiten in de buur, hoe het aangenaam wonen en leven is in de omliggende straten. Tegen het einde van de zomer starten we het overleg op. Met de buurt maken we van mobiliteit een echt plan. 

Grondplan infrastructuur

Grondplan

Vragen

Un kunt uw vragen stellen via info@herentals.be of tel. 014-28 50 50.