RUP Hazenpad

De gemeente Grobbendonk en de stad Herentals hebben samen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor de omgeving Hazenpad. Het RUP geeft basisrechten aan de zonevreemde (geacht) vergunde gebouwen en constructies binnen het plangebied.