Subsidie participatie en sociale activering

Het subsidiereglement heeft tot doel kansarmen in het sociale leven te betrekken door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. De initiatieven die door deze maatregel worden ondersteund, zijn ook duidelijk onderscheiden van bepaalde professionele inschakelingstrajecten en zijn bedoeld om de doelgroep te kunnen laten deelnemen aan de samenleving.

De doelgroep bestaat uit cliënten van de sociale dienst waarbij voor leefloon- en steungerechtigden en personen in budgetbeheer altijd eerst wordt bekeken of er andere mogelijkheden zijn. Het reglement kan ingeroepen worden door alle maatschappelijk assistenten van de sociale dienst, al dan niet op vraag van de individuele cliënt.