Waarom doen we aan participatie?

Omdat een beleidsplan zoveel verschillende thema’s en uitdagingen bevat, hebben de gemeente en het studieteam nood aan bijkomende terreinkennis en gebruikersinzichten. Het is immers onmogelijk om als onderzoeksteam op korte tijd voldoende eigen informatie te verzamelen over het dagdagelijks reilen en zeilen binnen de gemeente. Hiervoor luisteren we naar de inzichten en ervaringen van de bewoners, stakeholders en lokale experts. Hun kennis over de eigen gemeente, waarin ze vaak al decennialang wonen, is onmisbaar. Het organiseren van participatiemomenten is dus geen schoonheidsoefening, maar een manier om samen onderzoek te voeren en te leren.