Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatst mogelijke behandeling.
 
Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.
 
Belangrijke veranderingen
 
Sinds 2 juni 2020 kunt u vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden vastleggen:
 
  1. Orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen. Weggenomen organen worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.

  2. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een donor na zijn overlijden wegnemen. Weggenomen weefsels worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.

  3. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het lichaamsmateriaal van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken, bijvoorbeeld voor innoverende therapieën. Het gedoneerde materiaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) kan dus worden gebruikt om geneesmiddelen te maken.

  4. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal dat na overlijden bij een donor wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Gedoneerd lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven verbeteren. Het helpt onder meer om de kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten te vergroten. Opmerking: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat wordt beheerd door de faculteiten geneeskunde.

Voorwaarden
 
Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van uw organen na uw dood toe, tenzij:
 
  • u dit uitdrukkelijk weigert tijdens uw leven
  • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten
Procedure
 
Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood de pijnlijke keuze in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf uw wil terzake laten registreren.
 
Dit kan:
 
Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten altijd een afspraak met het stadsloket maken.
 
Kostprijs
 
  • gratis