Orgaandonatie

Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor. 

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan kunnen uw organen na uw dood gebruikt worden als donororgaan, tenzij:

  • u dit schriftelijk weigert tijdens uw leven
  • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten

Procedure

  • Maak via het stadsloket een afspraak met de dienst burgerzaken. Daar kunt u uw keuze voor instemming of weigering tot orgaandonatie laten registreren. 
  • De stad stuurt het formulier door naar het Rijksregister.
  • De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Kostprijs

De registratie van de instemming of weigering tot orgaandonatie is gratis.