Besluiten schepencollege en vast bureau

Hieronder vindt u de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. Inzage in oudere beslissingen, of van beslissingen uit 2019, kunt u aanvragen via het formulier openbaarheid van bestuur.