Besluiten gemeenteraad en OCMW-raad

Sinds 2019 vindt u de besluitenlijsten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de raadpleegomgeving.

U kunt de debatten van de afgelopen vergaderingen ook per agendapunt beluisteren in de raadpleegomgeving (webcast). Met de zoekfunctie kunt u snel audiofragmenten over een bepaald thema terugvinden, over alle opgenomen raden heen.

Hieronder vindt u de gemeenteraadsbeslissingen van 2007 tot en met 2019. Inzage in oudere beslissingen kunt u aanvragen via het formulier openbaarheid van bestuur.