Besluiten gemeenteraad en OCMW-raad

Vanaf 2019 vindt u de besluitenlijsten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de raadpleegomgeving.

Hieronder vindt u de gemeenteraadsbeslissingen van 2007 tot en met 2018. Inzage in oudere beslissingen kunt u aanvragen via het formulier openbaarheid van bestuur.