Belgische nationaliteit verwerven

U kunt de Belgische nationaliteit op drie manieren verwerven.
 
Automatische toekenning
 
Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit krijgen zonder dat je daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan 'automatisch toegekend'.
 
Nationaliteitsverklaring
 
Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente.
 
Naturalisatie
 
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid.
 
Kostprijs
 
  • 100 euro, te betalen bij het indienen van de nationaliteitsverklaring bij de gemeente
  • 150 euro registratierechten, te betalen in het kantoor Rechtszekerheid, Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout of online via de toepassing MyMinfin.