Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt beslissingen over individuele hulpverlening van OCMW-cliënten. Dit comité wordt samengesteld uit leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en vanaf 2019 kunnen er ook externe deskundigen in zetelen. Dit comité vergadert in een aparte en gesloten zitting.

Bart Michiels (CD&V) - voorzitter bijzonder comité

Griet Van Nueten (N-VA)

Jasmine Tegenbos (N-VA)
 

Annelies Asselberg (CD&V)
 

Matthias Verhegge (CD&V)

Els Sterckx (Vlaams Belang)
 

Leen De Wijze (Vooruit)
 
Arnout Geens (Vooruit)
Evelyn Breugelmans (Groen)