Strategische ateliers

Herentals is een stad die elke dag leeft. Een stad waar iedereen zijn eigen idee heeft.

  • Over welzijn bijvoorbeeld. Over gezondheid, senioren, armoede, ...
  • Of over stadsontwikkeling. Over wegen, verkeer, bouwen, milieu, ...
  • Of over vrije tijd. Over sport, cultuur en fuiven.

De stad wil over zo'n belangrijke thema's meer mensen aan het woord laten. Dat gebeurt via strategische ateliers.

Wat vooraf ging

Herentals telde dertien adviesraden. Deze adviesraden gaven de stad advies over onder meer cultuur, sport, jeugd, senioren, omgeving en mobiliteit. Het stadsbestuur heeft deze werking in 2019 geëvalueerd. Samen met de huidige adviesraden en andere geïnteresseerden ging de stad op zoek naar voorstellen en denkrichtingen om tot een hernieuwde, frisse adviesstructuur te komen.

Hoe werkt het?

De strategische ateliers organiseren de manier waarop burgers advies kunnen geven. Ze doen dit voor de thema’s zorg en welzijn, vrije tijd en stadsontwikkeling. De ateliers bepalen zelf hoe en wanneer er advies gevraagd wordt. Dat kan op vraag van het bestuur, maar ook op eigen initiatief. Minstens een keer per jaar organiseert elk strategisch atelier een breed moment rond burgerparticipatie.