Handelshart Herentals

200 zaken tussen twee stadspoorten

Het stadsbestuur van Herentals wil handelaars en horeca-uitbaters beter ondersteunen en van onze stad een aantrekkingspool maken voor onze inwoners, shoppers en bezoekers van de regio. Met bijna 200 zaken tussen de twee stadspoorten op minder dan 500 meter van elkaar moet het handelscentrum van Herentals the place to be worden. Ook buiten het kernwinkelgebied heeft onze stad qua etablissementen veel te bieden. Om de handels- en horecazaken op ons grondgebied maximaal te ondersteunen, heeft de stad samen met de ondernemers Handelshart Herentals opgericht.

Strategische richting

Handelshart Herentals zorgt voor de vertegenwoordiging van elke winkelier en horecant en bepaalt de strategische richting van het handelsgebeuren in Herentals. Belangrijk daarbij zijn het vergroten van aantrekkingskracht van het stadscentrum en een stem geven aan onze winkeliers en horeca-uitbaters. Handelshart Herentals zal zo mee beslissen over de marketing van groot Herentals als belevings- en shoppingstad, advies verlenen over activiteiten op ons grondgebied en het ontwikkelen van nieuwe concepten of projecten die shoppers naar Herentals kunnen lokken.

Algemene vergadering, raad van bestuur en werkgroepen

Elke winkelier en horecant die de bijdrage voor het promotiefonds betaalt, beslist mee over de besteding ervan. Dit gebeurt via stemrecht in de algemene vergadering. De vzw Handelshart Herentals bestaat, naast de algemene vergadering, uit een raad van bestuur (met vertegenwoordigers uit de algemene vergadering) en een dagelijks bestuur. In het dagelijkse bestuur zetelen vertegenwoordigers van de handelaars/horecanten, de stedelijke administratie en de politiek. Binnen Handelshart Herentals worden praktische werkgroepen ingericht: promotie en marketing, investeringen en projecten en horecanten (HéCafé). Naargelang de noden kan dit nog uitgebreid en bijgestuurd worden. Door middel van een meerjarenplan, een begroting, vastgelegde budgetten en jaarrekeningen bepaalt de vzw waar het geld van het Herentalse promotiefonds naartoe gaat. De praktische uitwerking gebeurt in de werkgroepen per thema en in het dagelijks bestuur.

U bent lid

Elke handelaar/horecant in Herentals wordt bij de oprichting van Handelshart Herentals automatisch lid. Dit brengt heel wat voordelen met zich mee. Elk lid krijgt een stem en kan meedenken over de koers van onze stad. De middelen kunnen ook ingezet worden om de leegstand terug te dringen. Daarnaast verlenen de leden advies over dossiers die een impact hebben op de middenstand, zoals evenementen en activiteiten op ons grondgebied, zowel door externe aanbieders als in eigen beheer. Ook kan elk lid aansluiten bij de Handelshart Herentals Cadeaubonnen en de succesvolle eindejaarsactie. Handelshart Herentals wordt zo de spilorganisatie tussen handelaars/horecanten onderling, tussen handelaars/horecanten en het stadsbestuur, en tussen handelaars en andere organisaties.

Promotiefonds

Om te verzekeren dat nieuwe concepten en projecten een professionele uitstraling hebben en we kunnen investeren in vernieuwende belevingsideeën die bezoekers naar onze stad trekken, zijn voldoende middelen nodig. Handelshart Herentals beheert en besteedt deze middelen. De Herentalse winkeliers en horecanten betalen allen een jaarlijkse, vaste bijdrage. De stad verdubbelt dit bedrag. In totaal zal de vzw Handelshart Herentals op die manier jaarlijks over 200.000 euro beschikken, voor professionele communicatie- en promotiecampagnes, evenementen, beleving om bezoekers en shoppers aan te trekken, audiovisuele installatie, bewegwijzering, spectaculaire kerstverlichting, aankleding van themadagen, 

ZonesAantal panden- 400 m²+ 400 m²+1.000m²
Kernwinkelgebied1623006001200
Herentals buiten kernwinkelgebied
 
317150300600
Noorderwijk en Morkhoven
 
8550150300

Starters zijn voor het eerste jaar vrijgesteld.