Aanvraag uitleenmateriaal voor feestelijkheden

Via onderstaand formulier kan u uitleenmateriaal voor feestelijkheden reserveren. Hier vindt u een inventaris van het beschikbare materiaal.

Indien je een evenementaanvraag indient, moet je het materiaal niet apart aanvragen.

Doelgroepen

  • Stad en OCMW Herentals
  • AGB Sport en Recreatie Herentals
  • EVA vzw Handelshart Herentals
  • erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de stad Herentals, bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen
  • onderwijsinstellingen op het grondgebied van Herentals
  • woonzorgcentra op het grondgebied van Herentals
  • organisatoren van straat- en buurtfeesten
  • evenementen, goedgekeurd voor projectsubsidies door het college van burgemeester en schepenen
  • omliggende gemeenten
Gegevens vereniging
Jouw gegevens
Gegevens activiteit
Vervoer
Keuze vervoer