Aanvraag evenementcontainers

Aanvraag

Via onderstaand formulier kunt u evenementcontainers reserveren op basis van beschikbaarheid. Uiterlijk tien kalenderdagen voor de aanvang van het evenement moet u de evenementcontainers aanvragen.

Doelgroepen

Verenigingen en organisaties die een evenement organiseren. De containers worden ter beschikking gesteld gedurende minstens een dag en maximum een maand. Ze dienen voor het inzamelen en verwerken van restafval of GFT-afval dat op het evenement ontstaat.

Kostprijs

Containertype Restafval GFT
120 liter nvt 10 euro
240 liter 10 euro nvt
1.100 liter 25 euro nvt

Voor het transport en de verwerking van het aangeboden afval is naast het plaatsingstarief, een bedrag per kilogram gewogen gewicht verschuldigd:

  • 0,26 euro per kilogram aangeboden restafval
  • 0,10 euro per kilogram aangeboden GFT
Uw gegevens
Gegevens evenement
Datum
Gegevens containers