Uitleenmateriaal

De stad wil bouwen aan een bruisende gemeenschap en hierbij ondersteuning bieden door uitleenmateriaal ter beschikking te stellen. Het vervoer, onderhoud en vervanging van het uitleenmateriaal brengt voor de stad kosten met zich mee. Daarom heft de stad een retributie. Die moet betaald worden door de aanvrager.

De retributie moet cash betaald worden of via overschrijving 30 dagen na factuurdatum.