Straatfeesten

Ondersteuning van de stad
 
Het stadsbestuurt stimuleert het organiseren van straatfeesten. Het kan u hierbij misschien helpen door uw straat tijdelijk verkeersvrij te maken of door u materiaal (bijvoorbeeld stoelen en tafels) uit te lenen?
 
Wij geven u ook nog een subsidie van 50 euro. Voorwaarden hierbij zijn wel dat het feest moet plaatshebben in uw buurt en dat iedereen die er woont, de kans krijgt om mee te doen.
Een straatfeest organiseren vraagt wat voorbereiding. Ook voor ons is dit zo. U zou het onze diensten vergemakkelijken als wij 30 dagen voor het feest uw aanvraag in ons bezit zouden hebben.
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie of andere ondersteuning moet u een aanvraag doen via het evenementenloket.
 
Vlaanderen feest
 
De Vlaamse regering geeft feestcheques aan organisatoren van buurtfeesten tussen 1 en 11 juli. Het aantal feestcheques is beperkt. Er snel bij zijn is dus de boodschap! Meer inlichtingen op www.vlaanderenfeest.eu.