Stad werkt samen met u aan een nieuwe adviesstructuur

Herentals is een stad die elke dag leeft. Een stad waar iedereen zijn eigen idee heeft.

  • Over welzijn bijvoorbeeld. Over gezondheid, senioren, armoede, ...
  • Of over stadsontwikkeling. Over wegen, verkeer, bouwen, milieu, ...
  • Of over vrije tijd. Over sport, cultuur en fuiven.

De stad wil over zo'n belangrijke thema's meer mensen aan het woord laten. Dat gebeurt vanaf 1 januari via strategische ateliers. Daarvoor zijn we op zoek naar mensen met een hart voor Herentals, en met ideeën om dit advies te organiseren.

  • Kandidaten weten wat er leeft in onze stad en kunnen bruggen bouwen tussen mensen.
  • Ze staan open voor verschillende meningen en weten hoe ze mensen kunnen betrekken bij de samenleving.
  • Ze zetten hun persoonlijk belang opzij en engageren zich voor minstens drie jaar.

Herkent u zich hier in? Laat het ons dan weten.

Hoe werkt het?
De strategische ateliers geven zelf geen advies, maar organiseren wel de manier waarop de burgers advies kunnen geven. Ze doen dit voor de thema’s zorg en welzijn, vrije tijd en stadsontwikkeling. De ateliers bepalen zelf hoe en wanneer er advies gevraagd wordt. Dat kan op vraag van het bestuur, maar ook op eigen initiatief. 
Wat vooraf ging

Herentals telt momenteel dertien adviesraden. Deze adviesraden geven de stad advies over onder meer cultuur, sport, jeugd, senioren, omgeving en mobiliteit. Het stadsbestuur heeft deze werking de afgelopen maanden geëvalueerd. Samen met de huidige adviesraden en andere geïnteresseerden ging de stad op zoek naar voorstellen en denkrichtingen om tot een hernieuwde, frisse adviesstructuur te komen.