Mobiliteitsmaatregelen in de wijk Wuytsbergen-Ekelen.

Eerste proefopstelling met ANPR-camera’s gaat van start in de week van 8 maart

In de zoektocht naar een gedragen oplossing om de verkeersveiligheid te verhogen en het sluipverkeer in de wijk Wuytsbergen-Ekelen te weren, stelde de stad Herentals in november 2020 het geplande traject bij. Zo komen er nu twee proefopstellingen in plaats van één. In de week van 8 maart gaat de eerste proefopstelling met ANPR-camera’s van start. Op deze manier weert deze proefopstelling het doorgaande verkeer. De tweede proefopstelling met vaste verkeersfilter gaat van start eind juni. Naast het doorgaand verkeer beperkt deze ook het andere gemotoriseerd verkeer. Beide proefopstellingen worden geëvalueerd op basis van concrete verkeerstellingen en de ervaringen van de buurt.

De eerste proefopstelling maakt gebruik van 3 ANPR-camera’s (in de Zaatweg, Ekelstraat en de Beukelaer-Pareinlaan) om het verbod op doorgaand verkeer te controleren. Op basis van de registratie van de reistijd kan het systeem opmaken welk verkeer doorgaand is van aard en welk verkeer in de wijk zijn bestemming of herkomst heeft. Doorgaand verkeer is dus niet langer toegelaten en wordt beboet. Op deze manier wordt een zo eenvoudig en duidelijk mogelijke proefopstelling met ANPR-camera’s gecreëerd. Al het verkeer dat een herkomst of een bestemming heeft in het gebied tussen de sporen, de Olympiadelaan en de Nete wordt als plaatselijk verkeer bestempeld.  

De effectieve “normale rijtijd” voor elk traject zal bepaald worden door de politie, de stad en de leverancier G4S in de eerste dagen van de proefopstelling.
Bij de vaststellingen van de eerste dagen wordt er manueel opgevolgd welke de gedetecteerde rijtijden zijn voor de verschillende trajecten. Deze gegevens analyseren we en zo wordt de “normale rijtijd” van een traject bepaald. Bekijk het filmpje voor meer uitleg.

Aangepast traject proefopstellingen

Hoe werkt de proefopstelling met ANPR-camera's

De proefopstelling evalueren. We pakken dit samen met de buurt aan.

Beide proefopstellingen worden grondig geëvalueerd. De evaluatie gebeurt tijdens en na elke proefopstelling en is gebaseerd op het verzamelde cijfermateriaal van tellingen en metingen. Maar ook de ervaring van de bewoners uit de wijk maakt deel uit van de evaluatie.

Meer informatie en participatie

Wilt u meer weten over deze verkeersfilter en de bijhorende maatregelen? Dan bieden we u enkele informatiekanalen aan. Als eerste kunt u zich registreren op het participatieplatform van de stad, waarop u de verschillende fasen van het project kan volgen en telkens uw mening, feedback en ideeën aan ons kan bezorgen. Daarnaast stelden we een begeleidingsgroep samen. Hierin zetelen onder meer de betrokken actiegroepen en zeker ook andere geïnteresseerden uit de wijk die zich hiervoor kandidaat konden stellen. De verslagen van de begeleidingsgroep zijn steeds online na te lezen. Als laatste kunt u hieronder ook doorklikken om nog meer specifieke informatie over het project te raadplegen.