Een groene verkeersfilter in de wijk Wuytsbergen-Ekelen.

De wijk Wuytsbergen-Ekelen wordt geplaagd door sluipverkeer en dat zorgt voor overlast en onveilige situaties. De bewoners hebben hierover reeds duidelijk hun bezorgdheid geuit. De stad besloot hierop om een proefopstelling in te voeren. De stad plaatst (tijdelijk) 3 boombakken als filter voor het verkeer aan het kruispunt van Wuytsbergen met Vogelzang. Zo kunnen fietsers en voetgangers wel nog passeren, maar auto’s niet. Voor de opvolging en analyse van de effecten schakelde zij twee bureaus in. Dit zijn het gespecialiseerde studiebureau MINT nv dat samen met het communicatiebureau The Middle Men een traject opzet om tot een onderbouwde oplossing te komen.De ingreep start vanaf 5 november en blijft behouden tot de zomer van 2021.

Fiets en stap rustig verder, wagens worden omgeleid. Dat zorgt voor aangenaam wonen in een veilige en gezonde buurt zonder sluipverkeer.

 

De proefopstelling evalueren. We pakken dit samen met de buurt aan.

De stad zocht en vond gespecialiseerde ondersteuning voor het correcte verloop van deze tijdelijke maatregel. Zo zal de stad op een onderbouwde manier de objectieve verkeersgegevens en haar neveneffecten verzamelen. Daarnaast luisteren ze ook naar de bezorgdheden en de verwachtingen van de betrokken bewoners. Uiteindelijk worden alle verzamelde gegevens, met een advies, teruggekoppeld aan het stadsbestuur en de bewoners.

De verschillende fasen van het project

Fase 1: voorgeschiedenis - Structuurschets 2017 en tellingen maart en september 2020
Fase 2: 5 november - installatie proefopstelling
Fase 3: 17 november 2020 - online infosessie
Fase 4: eind november - begeleidingsgroep
Fase 5: 2de tellingen door MINT NV
Fase 6: juni - 2de online infosessie
Fase 7: juni - 2de begeleidingsgroep
Fase 8: zomer 2021 - evaluatie proefopstelling door het college
Fase 9: definitieve beslissing
Fase 10: uitvoering beslissing

Meer informatie en participatie

Wilt u meer weten over deze verkeersfilter en de bijhorende maatregelen? Dan bieden we u enkele informatiekanalen aan. Als eerste kunt u zich registreren op het participatieplatform van de stad, waarop u de verschillende fasen van het project kan volgen en telkens uw mening, feedback en ideeën aan ons kan bezorgen. Op dit platform zal u de online infosessie van dinsdag 17 november ook kunnen volgen. Daarnaast stellen we een begeleidingsgroep samen. Hierin zetelen onder meer de betrokken actiegroepen en zeker ook andere geïnteresseerden uit de wijk die zich hiervoor kandidaat kunnen stellen. Als laatste kunt u hieronder ook doorklikken om nog meer specifieke informatie over het project te raadplegen.