Mobiliteitsmaatregelen in de wijk Wuytsbergen-Ekelen.

We pakken de verkeersveiligheid samen aan.

De wijk Wuytsbergen-Ekelen wordt al jaren geplaagd door sluipverkeer. Dit zorgt voor overlast en onveilige situaties. Vele bewoners uitten bij het stadsbestuur hierover hun bezorgdheden. Onderzoek bevestigde dat er teveel doorgaand verkeer is op Wuytsbergen-Ekelen en dat de grenzen van de verkeersleefbaarheid overschreden worden. Het te grote aantal verkeersongevallen in de buurt bevestigt deze problematiek.

De stad overwoog verschillende opties en besliste om een oplossing uit te testen die aan haar doelstellingen en ambitie voldoet. Daarbij wordt Wuytsbergen halverwege voor autoverkeer doodlopend, zodat enkel voetgangers en fietsers in beide richtingen doorkunnen. Dit is de groene verkeersfilter. Wuytsbergen wordt zo meer ingericht als een woonstraat, wat ook altijd de bedoeling was van deze straat. Deze proefopstelling zou de stad toelaten om in de praktijk de effecten op de buurt en de omgeving te meten en hierover in gesprek te gaan met de buurtbewoners.

De buurtbewoners hadden vragen bij deze aanpak, en voelden zich onvoldoende betrokken. De bewoners vroegen eerst een contactmoment, en dan pas een proefopstelling. Bovendien willen de buurtbewoners ook alternatieve proefopstellingen uitproberen, waarbij via nummerplaatherkenning enkel sluipverkeer geweerd wordt. Het stadsbestuur gaat in op deze vragen.  Eerst zal een verkeersfilter met nummerplaatherkenning getest worden. Daarna wordt een groene verkeersfilter uitgetest. 

Voor de opvolging en analyse van de effecten schakelde zij twee bureaus in. Dit zijn het gespecialiseerde studiebureau MINT nv dat samen met het communicatiebureau The Middle Men een traject opzet om tot een onderbouwde oplossing te komen.

Tijdens het proeftraject zullen dus twee proefopstellingen uitgetest worden. We gaan stap voor stap te werk, eerst wordt enkel het doorgaande verkeer verboden door de opstelling van camera’s met nummerplaaterkenning, vervolgens wordt door de proefopstelling met bloembakken ook het gemotoriseerd verkeer in de wijk zelf beperkt. Voor de eerste proefopstelling, die dus op de gemeenteraad is beslist geweest, is er nog tijd nodig om deze te kunnen opstarten. Dit betekent dat we vermoedelijk pas begin volgend jaar van start gaan met de eerste proefopstelling.

 

De proefopstelling evalueren. We pakken dit samen met de buurt aan.

De stad zocht en vond gespecialiseerde ondersteuning voor het correcte verloop van deze tijdelijke maatregel. Zo zal de stad op een onderbouwde manier de objectieve verkeersgegevens en haar neveneffecten verzamelen. Daarnaast luisteren ze ook naar de bezorgdheden en de verwachtingen van de betrokken bewoners. Uiteindelijk worden alle verzamelde gegevens, met een advies, teruggekoppeld aan het stadsbestuur en de bewoners.

De verschillende fasen van het project

 1. Tellingen voor de proefopstellingen
 2. Online infosessie: herbekijk de sessie van dinsdag 17 november
 3. Samenstelling begeleidingsgroep
 4. Begeleidingsgroep
 5. Proefopstelling 1 start in het begin van 2021: hierbij wordt enkel het doorgaande verkeer verboden door de opstelling van camera’s met nummerplaaterkenning
 6. Tellingen proefopstelling 1
 7. Begeleidingsgroep
 8. Proefopstelling 2 start in het voorjaar van 2021: deze verkeersfilter met bloembakken zal ook het gemotoriseerd verkeer in de wijk beperken
 9. Tellingen proefopstelling 2
 10. Begeleidingsgroep
 11. Beslissing - zomer 2021

Meer informatie en participatie

Wilt u meer weten over deze verkeersfilter en de bijhorende maatregelen? Dan bieden we u enkele informatiekanalen aan. Als eerste kunt u zich registreren op het participatieplatform van de stad, waarop u de verschillende fasen van het project kan volgen en telkens uw mening, feedback en ideeën aan ons kan bezorgen. Daarnaast stellen we een begeleidingsgroep samen. Hierin zetelen onder meer de betrokken actiegroepen en zeker ook andere geïnteresseerden uit de wijk die zich hiervoor kandidaat kunnen stellen. Als laatste kunt u hieronder ook doorklikken om nog meer specifieke informatie over het project te raadplegen.