Een korte geschiedenis van het project Wuytsbergen-Ekelen en de eerste resultaten.

De structuurschets in 2017

De structuurschets vormt de start van het project in de woonwijk Wuytsbergen-Ekelen. In opdracht van de stad onderzocht een studiebureau de verschillende soorten verkeer in en rond de woonwijk op 24 maart 2016. Alle kentekens, het tijdstip en de categorie van voertuigen, werd geregistreerd tijdens de ochtend- en avondspits op drie locaties. Zo werd nagegaan welk verkeer nu net herkomst-, bestemmings- of doorgaand verkeer was door te kijken naar de reistijden en de verschillende routes. Doorgaand verkeer is sluipverkeer. In totaal werden 3750 kentekens geregistreerd. Uit de resultaten bleek dat de drie locaties een (te) groot aandeel doorgaand verkeer telden. In Wuytsbergen liep dit op tot 40% van het verkeer, in de Beukelaer – Pareinlaan tot 27% en in Vossenberg tot 24 %.

Het onderzoek tijdens het voorjaar van 2020

In navolging hiervan voerde MINT NV een ‘herkomstbestemmingsonderzoek’ uit op 12 maart 2020. Dit was net voor de nationale maatregels omtrent COVID-19 van start gingen. Het onderzoek werd herhaald op vier locaties:

  • Zaatweg
  • Vossenberg
  • Ekelstraat
  • Wuytsbergen (ter hoogte van het kruispunt met de Montezumalaan)

In totaal werden 2076 voertuigen geregistreerd. Gemiddeld kwam het aandeel sluipverkeer uit op 19 % van het totale verkeer. Met een uitschieter tot 38% op de as Zaatweg-Ekelstraat tussen 16u en 17u. In Vossenberg en in de Montezumalaan werd minder doorgaand verkeer geregistreerd. Deze in- en uitgangen tot de wijk wordt dan ook minder gebruikt als sluipweg omdat zij een onlogische keuze vormt voor de automobilisten.

Beide onderzoeken onder de loep

Beide onderzoeken brengen het verkeer in de woonwijk Wuytsbergen-Ekelen in kaart. Bij een vergelijking verschillen de locaties (licht). In het onderzoek van 2016 bevinden de bedrijven langs de Beukelaer – Pareinlaan en de Montezumalaan zich wel in het tel-gebied, maar in 2020 niet. Ook het meest oostelijke punt verschilt, Wuytsbergen in 2016 en de Zaatweg in 2020. 1 op 1 vergelijken is dus niet mogelijk. Maar beide onderzoeken vertonen wel een gelijkaardige grootorde van verkeer. De conclusie uit beide onderzoeken is daarnaast ook dezelfde: het aandeel sluipverkeer, voornamelijk op de as Wuytsbergen-Ekelstraat, is te hoog. In haar mobiliteitsplan koos de stad Herentals ervoor om alle straten in de wijk Wuytsbergen als een lokale weg type 3 aan te duiden. Dit betekent dat deze wegen louter gebruikt dienen te worden om je van en naar de woningen in de straten te verplaatsen. In dergelijke straten is niets van doorgaand verkeer gewenst.