Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit - Maak mee ruimte

Aangenaam en toekomstbestendig leven in Herentals? Dat vraagt om een doordachte visie op ruimte en mobiliteit! Met een beleidsplan werkt de stad aan een ambitieuze toekomstvisie op lange termijn. Kwalitatief wonen, werken en bewegen staan daarbij centraal, gecombineerd met klimaatdoelstellingen en duurzaamheid.

Herbekijk het infomoment van dinsdag 16 november

Het beleidsplan wordt de basis voor alle toekomstige woon en mobiliteitsprojecten van de komende dertig jaar. Om dit plan op maat van de stad te maken, doen we veel onderzoek. Verder hebben we kennis en inspraak nodig van heel wat verschillende partners, inwoners en doelgroepen. En dus ook van u! We kunnen uw hulp in iedere fase van het project goed gebruiken.

Wat is een Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit?

Een beleidsplan bepaalt de lijnen waarbinnen we onze stad verder willen ontwikkelen. Daarbij maken we een onderscheid tussen een visie met ambities en strategieën op lange termijn en concrete acties en projecten op korte termijn.

Wat is een beleidsplan niet?

Dat betekent natuurlijk dat het geen kant-en-klaar plan is. Het heeft geen gedetailleerde ontwerpen die we direct kunnen uitvoeren. Een beleidsplan bevat wel onderzoek naar hoe we kunnen werken naar een resultaat of doel. Dat helpt ons om beleidsaanbevelingen, strategische projecten en acties te testen en te verfijnen.

Maak mee ruimte!

Omdat een beleidsplan zoveel verschillende thema’s en uitdagingen bevat, heeft de stad nood aan bijkomende terreinkennis en inzichten. We luisteren naar de inzichten en ervaringen van de inwoners, lokale partners en experts over het reilen en zeilen binnen de stad. Hun kennis is onmisbaar en willen we daarom ook actief verwerken in het beleidsplan.

Informeren en participeren

Doorheen dit ganse onderzoekstraject willen we in elke fase breed communiceren en inwoners betrekken. Vroeg in het traject proberen we zicht te krijgen op verschillende meningen. Zo willen we weten hoe u aankijkt tegen de mogelijke gevolgen die het beleidsplan met zich meebrengt. Verder in het proces zullen we knopen moeten doorhakken. Daarom willen we voldoende op de hoogte zijn van de standpunten die leven in onze stad. Als laatste doelstelling van het participatietraject gaan we op zoek naar partners voor de realisatie van acties uit het plan.

Op dinsdag 16 november gingen we met het plan online van start. Iedereen kon vanaf 19.30 uur het infomoment volgen. We informeerden u die avond over het beleidsplan, de ambities en visie van de stad. Herbekijk het online infomoment op ons Youtubekanaal.

Dinsdag 23 en woensdag 24 november maken we tijd om te luisteren en te debatteren over specifieke thema’s. Dinsdag zetten we ons rond de tafel om het wonen en het klimaatbestendig gebruik van onze ruimte aan te pakken. Woensdag is het thema mobiliteit aan de beurt. Beide participatiemomenten starten om 19.30 uur en vinden ook plaats in het auditorium.